An Áise Láir

01-01-2018

Rinneadh Straitéis AE 2007 don Áise Láir a athbhreithniú go deireanach in 2015. Is é is aidhm di cobhsaíocht agus rathúnas a bhaint amach, agus sochaithe oscailte, an smacht reachta, daonlathú, agus comhar maidir le slándáil fuinnimh agus éagsúlú a chur chun cinn ag an am céanna. Leag an Pharlaimint béim ar an tábhacht a bhaineann le cearta an duine, dea-rialachas agus forbairt shóisialta. Bíonn éagsúlacht mhór sna leibhéil forbartha agus daonlathaithe sa réigiún agus múnlaíonn AE a chur chuige dá réir. Táthar ag súil le togra maidir le straitéis nua faoi lár 2019.

Rinneadh Straitéis AE 2007 don Áise Láir a athbhreithniú go deireanach in 2015. Is é is aidhm di cobhsaíocht agus rathúnas a bhaint amach, agus sochaithe oscailte, an smacht reachta, daonlathú, agus comhar maidir le slándáil fuinnimh agus éagsúlú a chur chun cinn ag an am céanna. Leag an Pharlaimint béim ar an tábhacht a bhaineann le cearta an duine, dea-rialachas agus forbairt shóisialta. Bíonn éagsúlacht mhór sna leibhéil forbartha agus daonlathaithe sa réigiún agus múnlaíonn AE a chur chuige dá réir. Táthar ag súil le togra maidir le straitéis nua faoi lár 2019.