An Áise Theas

01-01-2018

Is í an Áise an mhór-roinn is mó ar domhan ó thaobh fairsinge agus daonra de. Tá tábhacht gheostraitéiseach ollmhór ag baint léi do AE, atá ag cruthú dlúthnaisc le tíortha san Áise Theas mar ghníomhaí láidir eacnamaíoch agus mar mhórdheontóir cúnaimh agus forbraíochta, agus a bhíonn ag saothrú chun forbairt institiúidí, daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú. Tá údair imní slándála ag AE i dtaobh an réigiúin chomh maith, amhail coinbhleacht na Caismíre agus an Afganastáin.

Is í an Áise an mhór-roinn is mó ar domhan ó thaobh fairsinge agus daonra de. Tá tábhacht gheostraitéiseach ollmhór ag baint léi do AE, atá ag cruthú dlúthnaisc le tíortha san Áise Theas mar ghníomhaí láidir eacnamaíoch agus mar mhórdheontóir cúnaimh agus forbraíochta, agus a bhíonn ag saothrú chun forbairt institiúidí, daonlathas, dea-rialachas agus cearta an duine a chothú. Tá údair imní slándála ag AE i dtaobh an réigiúin chomh maith, amhail coinbhleacht na Caismíre agus an Afganastáin.