Saorghluaiseacht daoine

01-03-2018

Is iad saorghluaiseacht agus cead cónaithe do dhaoine in AE cloch choirnéil shaoránacht an Aontais, arna bunú le Conradh Maastricht i 1992. Cuireadh deireadh le teorainneacha inmheánacha diaidh ar ndiaidh faoi chomhaontuithe Schengen, agus ansin glacadh Treoir 2004/38/CE maidir leis an gceart ag saoránaigh an Aontais Eorpaigh agus ag daoine dá dteaghlaigh gluaiseacht agus cónaí go saor laistigh de AE. D’ainneoin thábhacht an chirt sin, tá constaicí móra fós ann i dtaobh cur chun feidhme, 10 mbliana tar éis an spriocdháta do chur i bhfeidhm na Treorach sin.

Is iad saorghluaiseacht agus cead cónaithe do dhaoine in AE cloch choirnéil shaoránacht an Aontais, arna bunú le Conradh Maastricht i 1992. Cuireadh deireadh le teorainneacha inmheánacha diaidh ar ndiaidh faoi chomhaontuithe Schengen, agus ansin glacadh Treoir 2004/38/CE maidir leis an gceart ag saoránaigh an Aontais Eorpaigh agus ag daoine dá dteaghlaigh gluaiseacht agus cónaí go saor laistigh de AE. D’ainneoin thábhacht an chirt sin, tá constaicí móra fós ann i dtaobh cur chun feidhme, 10 mbliana tar éis an spriocdháta do chur i bhfeidhm na Treorach sin.