Saoirse bhunaíochta agus saoirse chun seirbhísí a sholáthar

01-11-2017

Leis an tsaoirse bhunaíochta agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, ráthaítear soghluaisteacht gnóthaí agus gairmithe in AE. Táthar ag súil le go leor ón Treoir um Sheirbhísí, mar tá sé ríthábhachtach chun an margadh inmheánach a thabhairt i gcrích. Tugtar le fios i dtaighde a rinneadh le déanaí gurb ionann agus EUR 236 bhilliún in aghaidh na bliana luach na dtairbhí arna nginiúint ó reachtaíocht atá glactha ag an bParlaimint i réimse na saorghluaiseachta seirbhísí, lena n-áirítear cáilíochtaí gairmiúla agus miondíol. Tiocfaidh méadú ar na tairbhí sin tar éis 2019 go dtí EUR 284 bhilliún in aghaidh na bliana.

Leis an tsaoirse bhunaíochta agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar, ráthaítear soghluaisteacht gnóthaí agus gairmithe in AE. Táthar ag súil le go leor ón Treoir um Sheirbhísí, mar tá sé ríthábhachtach chun an margadh inmheánach a thabhairt i gcrích. Tugtar le fios i dtaighde a rinneadh le déanaí gurb ionann agus EUR 236 bhilliún in aghaidh na bliana luach na dtairbhí arna nginiúint ó reachtaíocht atá glactha ag an bParlaimint i réimse na saorghluaiseachta seirbhísí, lena n-áirítear cáilíochtaí gairmiúla agus miondíol. Tiocfaidh méadú ar na tairbhí sin tar éis 2019 go dtí EUR 284 bhilliún in aghaidh na bliana.