An tAontas Baincéireachta

01-01-2018

Cruthaíodh an tAontas Baincéireachta mar fhreagairt ar an ngéarchéim airgeadais. Tá sé comhdhéanta de dhá mhír faoi láthair, an Sásra Maoirseachta Aonair (SMA) agus an Sásra Réitigh Aonair (SRA). Déanann SMA maoirseacht ar na bainc is mó agus is tábhachtaí sa limistéar euro ar leibhéal Eorpach, agus is éard a dhéanann SRA ná bainc a bhfuil ag teip orthu a réiteach ar bhealach ordúil leis an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus don fhíorgheilleagar. Tá an tríú gné, Scéim Eorpach Árachais Taiscí (SEÁT), á plé faoi láthair.

Cruthaíodh an tAontas Baincéireachta mar fhreagairt ar an ngéarchéim airgeadais. Tá sé comhdhéanta de dhá mhír faoi láthair, an Sásra Maoirseachta Aonair (SMA) agus an Sásra Réitigh Aonair (SRA). Déanann SMA maoirseacht ar na bainc is mó agus is tábhachtaí sa limistéar euro ar leibhéal Eorpach, agus is éard a dhéanann SRA ná bainc a bhfuil ag teip orthu a réiteach ar bhealach ordúil leis an gcostas is lú is féidir do cháiníocóirí agus don fhíorgheilleagar. Tá an tríú gné, Scéim Eorpach Árachais Taiscí (SEÁT), á plé faoi láthair.