Rialachas eacnamaíoch

01-04-2018

Tagraíonn an rialachas eacnamaíoch do chóras na n-institiúidí agus na nósanna imeachta a bunaíodh chun cuspóirí an Aontais sa réimse eacnamaíoch a bhaint amach, eadhon comhordú na mbeartas eacnamaíoch chun dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta do AE agus dá shaoránaigh a chur chun cinn. Chonacthas leis na géarchéimeanna airgeadais, fioscacha agus geilleagracha, a thosaigh in 2008, go raibh gá ag AE le samhail don rialachas eacnamaíoch a bheadh níos éifeachtaí ná an comhordú eacnamaíoch agus fioscach a bhí i bhfeidhm go dtí sin. I measc na bhforbairtí sa rialachas eacnamaíoch tá comhordú agus faireachas neartaithe ar bheartais fhioscacha agus mhaicreacnamaíocha araon agus bunú creata chun géarchéimeanna airgeadais a bhainistiú.

Tagraíonn an rialachas eacnamaíoch do chóras na n-institiúidí agus na nósanna imeachta a bunaíodh chun cuspóirí an Aontais sa réimse eacnamaíoch a bhaint amach, eadhon comhordú na mbeartas eacnamaíoch chun dul chun cinn eacnamaíoch agus sóisialta do AE agus dá shaoránaigh a chur chun cinn. Chonacthas leis na géarchéimeanna airgeadais, fioscacha agus geilleagracha, a thosaigh in 2008, go raibh gá ag AE le samhail don rialachas eacnamaíoch a bheadh níos éifeachtaí ná an comhordú eacnamaíoch agus fioscach a bhí i bhfeidhm go dtí sin. I measc na bhforbairtí sa rialachas eacnamaíoch tá comhordú agus faireachas neartaithe ar bheartais fhioscacha agus mhaicreacnamaíocha araon agus bunú creata chun géarchéimeanna airgeadais a bhainistiú.