Beartas airgeadaíochta na hEorpa

01-02-2018

Tá an Córas Eorpach Banc Ceannais (CEBC) comhdhéanta de BCE agus bainc cheannais náisiúnta Bhallstáit uile AE. Is é príomhchuspóir CEBC cobhsaíocht praghsanna a choimeád ar bun. Chun a phríomhchuspóir a ghnóthú bunaíonn Comhairle Rialaitheach BCE a cinntí ar straitéis dhá cholún um beartas airgeadaíochta agus cuireann sí chun feidhme iad trí úsáid a bhaint as bearta airgeadaíochta caighdeánacha agus neamhchaighdeánacha araon. Is iad príomhionstraimí bheartas airgeadaíochta BCE ná oibríochtaí margaidh oscailte, saoráidí seasmhacha agus sealbhú cúlchistí íosta. Mar fhreagairt ar an ngéarchéim airgeadais, d’athraigh BCE a straitéis cumarsáide trí réamhthreoir a sholáthar maidir le beartas ráta úis BCE a stiúradh amach anseo ag brath ar a bhfuil i ndán do chobhsaíocht praghsanna agus tá líon áirithe beart airgeadaíochta neamhchaighdeánach glactha aige. I measc na mbeart sin, tá ceannach sócmhainní agus bannaí ceannasacha ar an margadh tánaisteach agus é mar chuspóir cobhsaíocht praghsanna agus éifeachtacht an tsásra tarchurtha beartais airgeadaíochta a choimirciú.

Tá an Córas Eorpach Banc Ceannais (CEBC) comhdhéanta de BCE agus bainc cheannais náisiúnta Bhallstáit uile AE. Is é príomhchuspóir CEBC cobhsaíocht praghsanna a choimeád ar bun. Chun a phríomhchuspóir a ghnóthú bunaíonn Comhairle Rialaitheach BCE a cinntí ar straitéis dhá cholún um beartas airgeadaíochta agus cuireann sí chun feidhme iad trí úsáid a bhaint as bearta airgeadaíochta caighdeánacha agus neamhchaighdeánacha araon. Is iad príomhionstraimí bheartas airgeadaíochta BCE ná oibríochtaí margaidh oscailte, saoráidí seasmhacha agus sealbhú cúlchistí íosta. Mar fhreagairt ar an ngéarchéim airgeadais, d’athraigh BCE a straitéis cumarsáide trí réamhthreoir a sholáthar maidir le beartas ráta úis BCE a stiúradh amach anseo ag brath ar a bhfuil i ndán do chobhsaíocht praghsanna agus tá líon áirithe beart airgeadaíochta neamhchaighdeánach glactha aige. I measc na mbeart sin, tá ceannach sócmhainní agus bannaí ceannasacha ar an margadh tánaisteach agus é mar chuspóir cobhsaíocht praghsanna agus éifeachtacht an tsásra tarchurtha beartais airgeadaíochta a choimirciú.