Bliain Eorpach na Forbartha

04-03-2015

Tráth a bhfuil géarchéim eacnamaíoch ann nuair a bhíonn cathú ann d’Eorpaigh díriú ar a gcuid deacrachtaí féin, tá aird pholaitiúl AE á tabhairt ar an domhan atá i mbéal forbartha agus tá sé sin ag teacht leis an mana - 'ár ndomhan, ár dtodhchaí, ár ndínit'. Táthar ag súil gur bliain ríthábhachtach a bheidh in 2015 ar fud an domhain mar gheall ar an spriocdháta deiridh chun Spriocanna Forbartha na Mílaoise a ghnóthú, mar aon le Cruinniú Mullaigh Speisialta NA i mí Mheán Fómhair maidir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, agus Comhdháil Aeráide Pháras i mí na Nollag.

Tráth a bhfuil géarchéim eacnamaíoch ann nuair a bhíonn cathú ann d’Eorpaigh díriú ar a gcuid deacrachtaí féin, tá aird pholaitiúl AE á tabhairt ar an domhan atá i mbéal forbartha agus tá sé sin ag teacht leis an mana - 'ár ndomhan, ár dtodhchaí, ár ndínit'. Táthar ag súil gur bliain ríthábhachtach a bheidh in 2015 ar fud an domhain mar gheall ar an spriocdháta deiridh chun Spriocanna Forbartha na Mílaoise a ghnóthú, mar aon le Cruinniú Mullaigh Speisialta NA i mí Mheán Fómhair maidir le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, agus Comhdháil Aeráide Pháras i mí na Nollag.