20

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Údar
Eochairfhocal
Dáta

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Coiste na Réigiún

01-04-2018

Tá Coiste na Réigiún comhdhéanta de 350 comhalta a dhéanann ionadaíocht d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla 28 mBallstát an Aontais Eorpaigh. Eisíonn sé tuairimí a lorgaítear ar bhonn comhairliúchán éigeantach (mar a cheanglaítear sna Conarthaí) agus toilteanach agus, i gcás inarb iomchuí, eisíonn sé tuairimí féintionscnaimh. Níl a chuid comhaltaí faoi cheangal ag aon teagaisc shainordaitheacha Tá siad neamhspleách i gcomhlíonadh a ndualgas, rud atá chun leas ginearálta an Aontais.

Tá Coiste na Réigiún comhdhéanta de 350 comhalta a dhéanann ionadaíocht d’údaráis réigiúnacha agus áitiúla 28 mBallstát an Aontais Eorpaigh. Eisíonn sé tuairimí a lorgaítear ar bhonn comhairliúchán éigeantach (mar a cheanglaítear sna Conarthaí) agus toilteanach agus, i gcás inarb iomchuí, eisíonn sé tuairimí féintionscnaimh. Níl a chuid comhaltaí faoi cheangal ag aon teagaisc shainordaitheacha Tá siad neamhspleách i gcomhlíonadh a ndualgas, rud atá chun leas ginearálta an Aontais.

Bainistiú na dteorainneacha seachtracha

01-04-2018

Tá forbairtí suntasacha tagtha ar bheartas bainistithe teorainneacha AE le teacht na ndídeanaithe agus na n-imirceach neamhrialta ar scála nach bhfacthas roimhe, agus go háirithe ó lár 2015 nuair a nochtadh easnaimh ar bheartais AE maidir le teorainneacha seachtracha agus imirce. Ba iad na dúshláin a bhaineann leis an méadú a tháinig ar an imirce measctha isteach in AE agus ar an imní faoin tslándáil ba chúis le tréimhse nua ghníomhaíochta i réimse chosaint theorainneacha seachtracha AE, rud a bhfuil ...

Tá forbairtí suntasacha tagtha ar bheartas bainistithe teorainneacha AE le teacht na ndídeanaithe agus na n-imirceach neamhrialta ar scála nach bhfacthas roimhe, agus go háirithe ó lár 2015 nuair a nochtadh easnaimh ar bheartais AE maidir le teorainneacha seachtracha agus imirce. Ba iad na dúshláin a bhaineann leis an méadú a tháinig ar an imirce measctha isteach in AE agus ar an imní faoin tslándáil ba chúis le tréimhse nua ghníomhaíochta i réimse chosaint theorainneacha seachtracha AE, rud a bhfuil tionchar aige freisin ar a gcuid teorainneacha inmheánacha.

Foinsí agus raon feidhme dhlí an Aontais Eorpaigh

01-03-2018

Tá pearsantacht dhlítheanach ag an Aontas Eorpach agus dá réir sin tá a dhlíchóras féin aige atá éagsúil ón dlí idirnáisiúnta. Anuas air sin, tá éifeacht dhíreach nó indíreach ag dlí AE ar dhlíthe a mBallstát agus déantar cuid de dhlíchóras gach Ballstáit de. Is foinse dlí ann féin é an tAontas Eorpach. Is iondúil go roinntear an dlíchóras ina reachtaíocht phríomha (na Conarthaí agus prionsabail dhlíthiúla ghinearálta), reachtaíocht thánaisteach (bunaithe ar na Conarthaí) agus dlí forlíontach.

Tá pearsantacht dhlítheanach ag an Aontas Eorpach agus dá réir sin tá a dhlíchóras féin aige atá éagsúil ón dlí idirnáisiúnta. Anuas air sin, tá éifeacht dhíreach nó indíreach ag dlí AE ar dhlíthe a mBallstát agus déantar cuid de dhlíchóras gach Ballstáit de. Is foinse dlí ann féin é an tAontas Eorpach. Is iondúil go roinntear an dlíchóras ina reachtaíocht phríomha (na Conarthaí agus prionsabail dhlíthiúla ghinearálta), reachtaíocht thánaisteach (bunaithe ar na Conarthaí) agus dlí forlíontach.

Parlaimint na hEorpa: cúlra stairiúil

01-03-2018

Téann bunús Pharlaimint na hEorpa siar go dtí Comhthionól an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach (CEGC), as a ndearnadh comhthionól na dtrí chomhphobal Eorpacha fhornáisiúnta a bhí ann ag an am. Tugadh an t-ainm ‘Parlaimint na hEorpa’ ar an tionól ina dhiaidh sin. Le himeacht ama, tá athruithe móra tagtha ar an institiúid, a bhfuil a Feisirí á dtoghadh go díreach ó 1979: d’athraigh sí ó thionól le comhaltaí ceaptha go dtí parlaimint thofa a aithnítear mar an comhlacht a shocraíonn clár oibre ...

Téann bunús Pharlaimint na hEorpa siar go dtí Comhthionól an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach (CEGC), as a ndearnadh comhthionól na dtrí chomhphobal Eorpacha fhornáisiúnta a bhí ann ag an am. Tugadh an t-ainm ‘Parlaimint na hEorpa’ ar an tionól ina dhiaidh sin. Le himeacht ama, tá athruithe móra tagtha ar an institiúid, a bhfuil a Feisirí á dtoghadh go díreach ó 1979: d’athraigh sí ó thionól le comhaltaí ceaptha go dtí parlaimint thofa a aithnítear mar an comhlacht a shocraíonn clár oibre an Aontais Eorpaigh.

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

01-03-2018

Ceann amháin de sheacht n-institiúid AE is ea Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Dhá chúirt dlí atá inti: an Chúirt Bhreithiúnais féin agus an Chúirt Ghinearálta. Tá sí freagrach as dlínse an Aontais Eorpaigh. Cinntíonn na cúirteanna go léirmhínítear agus go gcuirtear i bhfeidhm i gceart dlí príomha agus tánaisteach an Aontais in AE. Déanann siad athbhreithniú ar dhlíthiúlacht gníomhartha institiúidí an Aontais agus déanann siad cinneadh an bhfuil a n-oibleagáidí comhlíonta ag Ballstáit faoin ...

Ceann amháin de sheacht n-institiúid AE is ea Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh. Dhá chúirt dlí atá inti: an Chúirt Bhreithiúnais féin agus an Chúirt Ghinearálta. Tá sí freagrach as dlínse an Aontais Eorpaigh. Cinntíonn na cúirteanna go léirmhínítear agus go gcuirtear i bhfeidhm i gceart dlí príomha agus tánaisteach an Aontais in AE. Déanann siad athbhreithniú ar dhlíthiúlacht gníomhartha institiúidí an Aontais agus déanann siad cinneadh an bhfuil a n-oibleagáidí comhlíonta ag Ballstáit faoin dlí príomha agus tánaisteach. Tugann an Chúirt Bhreithiúnais léirmhínithe chomh maith ar dhlí an Aontais nuair a iarrann breithiúna náisiúnta uirthi déanamh amhlaidh.

Inniúlachtaí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

01-03-2018

Sa bhileog eolais seo déantar cur síos ar inniúlachtaí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE), ina bhfuil dhá chúirt, an Chúirt Bhreithiúnais féin agus an Chúirt Ghinearálta agus a chuireann modhanna sásaimh éagsúla ar fáil, mar a leagtar síos in Airteagal 19 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), in Airteagail 251-281 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), in Airteagal 136 de Chonradh Euratom, agus i bPrótacal Uimh. 3 atá i gceangal leis na Conarthaí ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais ...

Sa bhileog eolais seo déantar cur síos ar inniúlachtaí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh (CBAE), ina bhfuil dhá chúirt, an Chúirt Bhreithiúnais féin agus an Chúirt Ghinearálta agus a chuireann modhanna sásaimh éagsúla ar fáil, mar a leagtar síos in Airteagal 19 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE), in Airteagail 251-281 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE), in Airteagal 136 de Chonradh Euratom, agus i bPrótacal Uimh. 3 atá i gceangal leis na Conarthaí ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.

Saoránaigh an Aontais agus a gcearta

01-03-2018

Tá cearta na saoránach aonair agus an tsaoránacht Eorpach cumhdaithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (EUCFR), sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus in Airteagal 9 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE). Is gnéithe bunriachtanacha iad sin ó thaobh féiniúlacht Eorpach a mhúnlú. I gcás sárú tromchúiseach ar bhunluachanna an Aontais, is féidir smachtbhanna a fhorchur ar Bhallstát.

Tá cearta na saoránach aonair agus an tsaoránacht Eorpach cumhdaithe i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (EUCFR), sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) agus in Airteagal 9 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE). Is gnéithe bunriachtanacha iad sin ó thaobh féiniúlacht Eorpach a mhúnlú. I gcás sárú tromchúiseach ar bhunluachanna an Aontais, is féidir smachtbhanna a fhorchur ar Bhallstát.

Comhar Breithiúnach in ábhair shibhialta

01-03-2018

Tá méadú ag teacht i gcónaí ar shaorghluaiseacht trasteorann earraí, seirbhísí, caipitil agus daoine. In ábhair shibhialta a bhfuil impleachtaí trasteorann acu, tá comhar breithiúnach á fhorbairt ag an Aontas Eorpach agus tá naisc á gcruthú aige idir na córais dlí éagsúla. Is iad na príomhchuspóirí atá leis sin ná deimhneacht dhlíthiúil agus rochtain éasca agus éifeachtach ar an gceartas a bhaint amach, rud lenar gá an dlínse inniúil a shainaithint, an dlí is infheidhme a ainmniú go soiléir agus ...

Tá méadú ag teacht i gcónaí ar shaorghluaiseacht trasteorann earraí, seirbhísí, caipitil agus daoine. In ábhair shibhialta a bhfuil impleachtaí trasteorann acu, tá comhar breithiúnach á fhorbairt ag an Aontas Eorpach agus tá naisc á gcruthú aige idir na córais dlí éagsúla. Is iad na príomhchuspóirí atá leis sin ná deimhneacht dhlíthiúil agus rochtain éasca agus éifeachtach ar an gceartas a bhaint amach, rud lenar gá an dlínse inniúil a shainaithint, an dlí is infheidhme a ainmniú go soiléir agus nósanna imeachta forfheidhmithe agus aitheantais atá gasta agus éifeachtach a bheith ann.

Pairtnéirí

Bí ar an eolas

email update imageCóras ríomhphoist chun an fhaisnéis is deireanaí a fháil

Ceadóidh an córas rabhaidh ríomhphost duit, a chuirfidh an fhaisnéis is déanaí go díreach go dtí do sheoladh ríomhphoist, na daoine agus na himeachtaí a go léir bhaineann leis an bParlaimint a rianú. Áirítear leis seo an nuacht is déanaí ó Fheisirí, ó sheirbhísí faisnéise nó ón meitheal machnaimh.

Tá an córas inrochtana ó áit ar bith ar láithreán gréasáin na Parlaiminte. Chun liostáil agus fógraí na meithle machnaimh a fháil ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur in iúl, an téama is spéis leat a roghnú, an mhinicíocht (laethúil, seachtainiúil nó míosúil) a chur in iúl agus do chlárúchán a dhearbhú trí chliceáil ar an nasc a sheoltar trí ríomhphost.

RSS imageFothaí RSS

Ná caill aon fhaisnéis nó nuashonrú ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa lenár bhfothaí RSS.

Cliceáil ar an nasc thíos chun d'fhotha a chumrú.