5

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

RESEARCH FOR CULT COMMITTEE – Recognition of qualifications for educational and professional purposes: the impact of Brexit

26-11-2018

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial ...

The United Kingdom (UK) will leave the European Union next 29 March 2019. The potential impact of the UK’s withdrawal from the European Union on the recognition of qualifications depends on the nature of the qualifications as different regulatory regimes apply to academic as against professional qualifications. In the case of academic qualifications, this issue falls within national competence, although supporting policies have been implemented at European level. Brexit should not have substantial consequences since those policies are intergovernmental (e.g. Bologna Process), implemented on a voluntary basis (e.g. European Qualifications Framework, Europass) or open to third countries (e.g. Erasmus+). By contrast, the question of professional qualifications is closely related to the single market and to the free movement of workers, services and establishment. Hence, a number of European directives govern the field of regulated professions. If the UK becomes a third country from 30 March 2019 or at the end of the transition period provided for in the “Draft Withdrawal Agreement”, this legislation will no longer apply either to EU citizens seeking recognition of their qualifications in the UK or to UK citizens seeking recognition of their qualifications in the European Union.

Oideachas agus Gairmoiliúint

01-09-2017

I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, is faoi gach Ballstát den Aontas Eorpach (AE) atá sé beartais oideachais agus oiliúna, mar is ann dóibh, a chinneadh. Dá bhrí sin, is ról tacaíochta atá i ról an Aontais. Tá roinnt comhdhúshlán ag na Ballstáit uile, áfach — sochaithe atá ag dul in aois, easnaimh scileanna sa lucht saothair, iomaíocht dhomhanda agus oideachas na luath-óige — agus, dá bhrí sin, tá comhfhreagairtí ag teastáil, le tíortha ag obair le chéile agus ag foghlaim óna chéile[1].

I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, is faoi gach Ballstát den Aontas Eorpach (AE) atá sé beartais oideachais agus oiliúna, mar is ann dóibh, a chinneadh. Dá bhrí sin, is ról tacaíochta atá i ról an Aontais. Tá roinnt comhdhúshlán ag na Ballstáit uile, áfach — sochaithe atá ag dul in aois, easnaimh scileanna sa lucht saothair, iomaíocht dhomhanda agus oideachas na luath-óige — agus, dá bhrí sin, tá comhfhreagairtí ag teastáil, le tíortha ag obair le chéile agus ag foghlaim óna chéile[1].

Ardoideachas

01-09-2017

I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, cinntear na beartais ardoideachais ar leibhéal na mBallstát aonair. Dá bhrí sin, is ról tacaíochta agus comhordaithe go príomha atá i ról an Aontais. Ar na príomhchuspóirí a ghabhann le gníomhaíocht an Aontais i réimse an ardoideachais tá soghluaisteacht mac léinn agus teagascóirí a spreagadh, aitheantas frithpháirteach do dhioplómaí agus do thréimhsí staidéir a chothú, comhar idir institiúidí ardoideachais a chur chun cinn agus cianoideachas (ollscoile) ...

I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, cinntear na beartais ardoideachais ar leibhéal na mBallstát aonair. Dá bhrí sin, is ról tacaíochta agus comhordaithe go príomha atá i ról an Aontais. Ar na príomhchuspóirí a ghabhann le gníomhaíocht an Aontais i réimse an ardoideachais tá soghluaisteacht mac léinn agus teagascóirí a spreagadh, aitheantas frithpháirteach do dhioplómaí agus do thréimhsí staidéir a chothú, comhar idir institiúidí ardoideachais a chur chun cinn agus cianoideachas (ollscoile) a fhorbairt.

An Óige

01-09-2017

Is réimse beartais náisiúnta í an óige. Dá bhrí sin, tá comhchuibhiú ar reachtaíocht na mBallstát sa réimse sin curtha as an áireamh. Ar an leibhéal Eorpach, déantar beartas óige a cheapadh faoin ngnáthnós imeachta reachtach. Sa snáithe maidir leis an óige faoi chlár Erasmus+ spreagtar malartú daoine óga laistigh de AE agus le tríú tíortha. Le blianta beaga anuas, tá a chuid beartas i leith daoine óga neartaithe ag an Aontas Eorpach, mar a léirítear le tionscnamh an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh ...

Is réimse beartais náisiúnta í an óige. Dá bhrí sin, tá comhchuibhiú ar reachtaíocht na mBallstát sa réimse sin curtha as an áireamh. Ar an leibhéal Eorpach, déantar beartas óige a cheapadh faoin ngnáthnós imeachta reachtach. Sa snáithe maidir leis an óige faoi chlár Erasmus+ spreagtar malartú daoine óga laistigh de AE agus le tríú tíortha. Le blianta beaga anuas, tá a chuid beartas i leith daoine óga neartaithe ag an Aontas Eorpach, mar a léirítear le tionscnamh an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh.

Beartas teanga

01-09-2017

Mar chuid dá iarrachtaí an tsoghluaisteacht agus an tuiscint idirchultúrtha a chur chun cinn, tá foghlaim teangacha ainmnithe ag an Aontas Eorpach (AE) mar thosaíocht thábhachtach, agus tugann sé cistiú do chláir agus do thionscadail iomadúla sa réimse sin. Dar le AE, is gné thábhachtach in iomaíocht na hEorpa é an t-ilteangachas. Dá bhrí sin, ceann de chuspóirí bheartas teanga AE ná go bhfaigheadh gach saoránach Eorpach sáreolas ar dhá theanga eile sa bhreis ar a mháthairtheanga féin.

Mar chuid dá iarrachtaí an tsoghluaisteacht agus an tuiscint idirchultúrtha a chur chun cinn, tá foghlaim teangacha ainmnithe ag an Aontas Eorpach (AE) mar thosaíocht thábhachtach, agus tugann sé cistiú do chláir agus do thionscadail iomadúla sa réimse sin. Dar le AE, is gné thábhachtach in iomaíocht na hEorpa é an t-ilteangachas. Dá bhrí sin, ceann de chuspóirí bheartas teanga AE ná go bhfaigheadh gach saoránach Eorpach sáreolas ar dhá theanga eile sa bhreis ar a mháthairtheanga féin.

Pairtnéirí

Bí ar an eolas

email update imageCóras ríomhphoist chun an fhaisnéis is deireanaí a fháil

Ceadóidh an córas rabhaidh ríomhphost duit, a chuirfidh an fhaisnéis is déanaí go díreach go dtí do sheoladh ríomhphoist, na daoine agus na himeachtaí a go léir bhaineann leis an bParlaimint a rianú. Áirítear leis seo an nuacht is déanaí ó Fheisirí, ó sheirbhísí faisnéise nó ón meitheal machnaimh.

Tá an córas inrochtana ó áit ar bith ar láithreán gréasáin na Parlaiminte. Chun liostáil agus fógraí na meithle machnaimh a fháil ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur in iúl, an téama is spéis leat a roghnú, an mhinicíocht (laethúil, seachtainiúil nó míosúil) a chur in iúl agus do chlárúchán a dhearbhú trí chliceáil ar an nasc a sheoltar trí ríomhphost.

RSS imageFothaí RSS

Ná caill aon fhaisnéis nó nuashonrú ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa lenár bhfothaí RSS.

Cliceáil ar an nasc thíos chun d'fhotha a chumrú.