7

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Counter Terrorism and External Border Management in Italy

15-05-2018

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction ...

This in-depth analysis was produced by the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Special Committee on Terrorism (TERR) for the purpose of a TERR mission to Rome and Catania from 6 to 8 June 2018. The paper examines Italy’s external border management, through the lens of counter terrorism. Hotspots and Standard Operating Procedures are given specific attention, alongside the Italian and European legislative framework. By exploring the role and interaction of different organisations with national authorities, this paper provides a comprehensive overview of their different mandates and contribution to Italy’s external border management.

Limistéar saoirse, slándála agus ceartais: gnéithe ginearálta

01-03-2018

Leagann Conradh Liospóin an-tábhacht ar limistéar saoirse, slándála agus ceartais a chruthú. Tugadh isteach roinnt gnéithe nua tábhachtacha leis: nós imeachta cinnteoireachta níos éifeachtúla agus níos daonlathaí, ar freagra é ar chealú struchtúr na gcolún a bhí ann roimhe sin; cumhachtaí méadaithe do Chúirt Bhreithiúnais AE; agus ról nua do pharlaimintí náisiúnta. Neartaítear cearta bunúsacha le Cairt um Chearta Bunúsacha atá ceangailteach ar AE anois faoin dlí.

Leagann Conradh Liospóin an-tábhacht ar limistéar saoirse, slándála agus ceartais a chruthú. Tugadh isteach roinnt gnéithe nua tábhachtacha leis: nós imeachta cinnteoireachta níos éifeachtúla agus níos daonlathaí, ar freagra é ar chealú struchtúr na gcolún a bhí ann roimhe sin; cumhachtaí méadaithe do Chúirt Bhreithiúnais AE; agus ról nua do pharlaimintí náisiúnta. Neartaítear cearta bunúsacha le Cairt um Chearta Bunúsacha atá ceangailteach ar AE anois faoin dlí.

Comhar breithiúnach in ábhair choiriúla

01-03-2018

Tá comhar breithiúnach in ábhair choiriúla bunaithe ar phrionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh i leith breithiúnas agus cinntí breithiúnacha, agus áirítear leis bearta chun dlíthe na mBallstát a chomhfhogasú i réimsí éagsúla. A bhuí le Conradh Liospóin, is láidre an bunús atá le réimse an cheartais choiriúil a fhorbairt, agus leagtar síos ann cumhachtaí nua do Pharlaimint na hEorpa.

Tá comhar breithiúnach in ábhair choiriúla bunaithe ar phrionsabal an aitheantais fhrithpháirtigh i leith breithiúnas agus cinntí breithiúnacha, agus áirítear leis bearta chun dlíthe na mBallstát a chomhfhogasú i réimsí éagsúla. A bhuí le Conradh Liospóin, is láidre an bunús atá le réimse an cheartais choiriúil a fhorbairt, agus leagtar síos ann cumhachtaí nua do Pharlaimint na hEorpa.

Cosaint sonraí pearsanta

01-01-2018

Is cearta bunúsacha tábhachtacha iad cosaint sonraí pearsanta agus urraim don saol príobháideach. D’éiligh Parlaimint na hEorpa i gcónaí gur gá cothromaíocht a bhaint amach idir an tslándáil a fheabhsú agus cearta an duine, lena n-áirítear cosaint sonraí agus príobháideachas, a choimirciú. Tháinig rialacha nua AE um chosaint sonraí i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2018, ar rialacha iad lena ndéantar cearta na saoránach a neartú agus lena ndéantar simpliú ar na rialacha le haghaidh cuideachtaí sa ré dhigiteach ...

Is cearta bunúsacha tábhachtacha iad cosaint sonraí pearsanta agus urraim don saol príobháideach. D’éiligh Parlaimint na hEorpa i gcónaí gur gá cothromaíocht a bhaint amach idir an tslándáil a fheabhsú agus cearta an duine, lena n-áirítear cosaint sonraí agus príobháideachas, a choimirciú. Tháinig rialacha nua AE um chosaint sonraí i bhfeidhm i mí na Bealtaine 2018, ar rialacha iad lena ndéantar cearta na saoránach a neartú agus lena ndéantar simpliú ar na rialacha le haghaidh cuideachtaí sa ré dhigiteach.

Comhar póilíneachta

01-01-2018

Is í an príomhionstraim don chomhar póilíneachta ná an Oifig Eorpach Póilíní, ar gné lárnach í de struchtúr slándála inmheánaí na hEorpa ina iomláine. Tá comhar agus beartais fós i mbéal forbartha, agus béim ar bhagairtí agus coireacht fud fad an Aontais a chomhrac ar bhealach níos éifeachtaí agus, i gcás Pharlaimint na hEorpa go háirithe, é sin a dhéanamh i gcomhréir le cearta bunúsacha agus le rialacha maidir le cosaint sonraí.

Is í an príomhionstraim don chomhar póilíneachta ná an Oifig Eorpach Póilíní, ar gné lárnach í de struchtúr slándála inmheánaí na hEorpa ina iomláine. Tá comhar agus beartais fós i mbéal forbartha, agus béim ar bhagairtí agus coireacht fud fad an Aontais a chomhrac ar bhealach níos éifeachtaí agus, i gcás Pharlaimint na hEorpa go háirithe, é sin a dhéanamh i gcomhréir le cearta bunúsacha agus le rialacha maidir le cosaint sonraí.

Research of the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs and the EPRS in the Fields of Responsibilities of the Special Committee on Terrorism

06-10-2017

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

This paper provides a detailed analysis of the responsibilities of the Special Committee on Terrorism and the corresponding available and upcoming research of the Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs and the EPRS.

What has the European Union done in the field of migration since 2014?

15-06-2017

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

In response to the migration challenge, on 13 May 2015 the European Commission presented the European Agenda on Migration, with the aim of setting out a comprehensive approach for improving the management of migration in all its aspects. Several implementation packages under the Agenda have already been adopted and the measures therein are starting to be deployed; legislative proposals have also been made and are currently being discussed in Parliament and Council.

Pairtnéirí

Bí ar an eolas

email update imageCóras ríomhphoist chun an fhaisnéis is deireanaí a fháil

Ceadóidh an córas rabhaidh ríomhphost duit, a chuirfidh an fhaisnéis is déanaí go díreach go dtí do sheoladh ríomhphoist, na daoine agus na himeachtaí a go léir bhaineann leis an bParlaimint a rianú. Áirítear leis seo an nuacht is déanaí ó Fheisirí, ó sheirbhísí faisnéise nó ón meitheal machnaimh.

Tá an córas inrochtana ó áit ar bith ar láithreán gréasáin na Parlaiminte. Chun liostáil agus fógraí na meithle machnaimh a fháil ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur in iúl, an téama is spéis leat a roghnú, an mhinicíocht (laethúil, seachtainiúil nó míosúil) a chur in iúl agus do chlárúchán a dhearbhú trí chliceáil ar an nasc a sheoltar trí ríomhphost.

RSS imageFothaí RSS

Ná caill aon fhaisnéis nó nuashonrú ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa lenár bhfothaí RSS.

Cliceáil ar an nasc thíos chun d'fhotha a chumrú.