10

toradh/torthaí

Focal/focail
Saghas foilseacháin
Réimse beartas
Eochairfhocal
Dáta

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden

19-04-2018

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government ...

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government. Various vulnerable groups might still require greater legislative protection and government response.

Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the free movement of persons

26-02-2018

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to ...

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to analyse the various options, on 26 November 2017, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised a workshop for the AFCO Committee to examine this question. As part of this, Lars Karlsson, a former director at the World Customs Organisation, proposed a solution in his paper ‘Smart Border 2.0’. This at a glance provides a short summary of the paper.

Parlaimint na hEorpa: eagar agus oibríocht

01-02-2018

Tá eagar agus oibríocht Pharlaimint na hEorpa á rialú ag a Rialacha Nós Imeachta. Is iad na comhlachtaí polaitiúla, coistí, toscaireachtaí agus grúpaí polaitiúla a threoraíonn gníomhaíochtaí na Parlaiminte.

Tá eagar agus oibríocht Pharlaimint na hEorpa á rialú ag a Rialacha Nós Imeachta. Is iad na comhlachtaí polaitiúla, coistí, toscaireachtaí agus grúpaí polaitiúla a threoraíonn gníomhaíochtaí na Parlaiminte.

Nósanna imeachta cinnteoireachta idir-rialtasacha

01-02-2018

Sa Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála, chomh maith le réimsí eile amhail comhar feabhsaithe, ceapacháin áirithe agus athbhreithniú ar na conarthaí, tá an nós imeachta cinnteoireachta éagsúil lena bhfuil i réim sa ghnáthnós imeachta reachtach. Is í an ghné is láidre sna réimsí seo ná comhpháirt níos láidre den chomhar idir-rialtasach. Tá dúshlán na géarchéime fiachais phoiblí tar éis úsáid mhéadaithe na sásraí cinnteoireachta sin a spreagadh, go háirithe i gcreat rialachas eacnamaíoch na hEorpa ...

Sa Chomhbheartas Eachtrach agus Slándála, chomh maith le réimsí eile amhail comhar feabhsaithe, ceapacháin áirithe agus athbhreithniú ar na conarthaí, tá an nós imeachta cinnteoireachta éagsúil lena bhfuil i réim sa ghnáthnós imeachta reachtach. Is í an ghné is láidre sna réimsí seo ná comhpháirt níos láidre den chomhar idir-rialtasach. Tá dúshlán na géarchéime fiachais phoiblí tar éis úsáid mhéadaithe na sásraí cinnteoireachta sin a spreagadh, go háirithe i gcreat rialachas eacnamaíoch na hEorpa.

Parlaimint na hEorpa: Cumhachtaí

01-01-2018

Dearbhaíonn Parlaimint na hEorpa a ról institiúideach i gceapadh na mbeartas san Eoraip trí fheidhmiú a cuid feidhmeanna éagsúla. Le rannpháirtíocht na Parlaiminte sa phróiseas reachtach, lena cumhachtaí buiséid agus rialaithe, lena rannpháirtíocht in athbhreithniú ar chonarthaí agus lena ceart idirghabháil a dhéanamh os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, cuirtear ar a cumas prionsabail dhaonlathacha a chaomhnú ar leibhéal Eorpach.

Dearbhaíonn Parlaimint na hEorpa a ról institiúideach i gceapadh na mbeartas san Eoraip trí fheidhmiú a cuid feidhmeanna éagsúla. Le rannpháirtíocht na Parlaiminte sa phróiseas reachtach, lena cumhachtaí buiséid agus rialaithe, lena rannpháirtíocht in athbhreithniú ar chonarthaí agus lena ceart idirghabháil a dhéanamh os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, cuirtear ar a cumas prionsabail dhaonlathacha a chaomhnú ar leibhéal Eorpach.

An Chomhairle Eorpach

01-10-2017

Tugann an Chomhairle Eorpach, atá comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais na mBallstát, an spreagadh atá riachtanach d’fhorbairt an Aontais Eorpaigh agus leagann sí amach treoirlínte polaitiúla ginearálta. Is comhalta gan ceart vótála é Uachtarán an Choimisiúin chomh maith. Tugann Uachtarán Pharlaimint na hEorpa aitheasc don Chomhairle Eorpach ag tús a cuid cruinnithe. Bunaíodh an Chomhairle Eorpach mar institiúid de chuid an Aontais agus tugadh uachtaránacht fhadtéarmach di le Conradh Liospóin.

Tugann an Chomhairle Eorpach, atá comhdhéanta de chinn stáit nó rialtais na mBallstát, an spreagadh atá riachtanach d’fhorbairt an Aontais Eorpaigh agus leagann sí amach treoirlínte polaitiúla ginearálta. Is comhalta gan ceart vótála é Uachtarán an Choimisiúin chomh maith. Tugann Uachtarán Pharlaimint na hEorpa aitheasc don Chomhairle Eorpach ag tús a cuid cruinnithe. Bunaíodh an Chomhairle Eorpach mar institiúid de chuid an Aontais agus tugadh uachtaránacht fhadtéarmach di le Conradh Liospóin.

Comhairle an Aontais Eorpaigh

01-10-2017

Mar aon le Parlaimint na hEorpa, is í an Chomhairle an institiúid a ghlacann reachtaíocht AE trí rialacháin agus treoracha agus ullmhaíonn sí cinntí agus moltaí neamhcheangailteacha. Maidir leis na réimsí inniúlachta atá aici, glacann sí a cinntí trí thromlach simplí, trí thromlach cáilithe nó ar bhonn aontoilíochta, ag brath ar bhunús dlí an ghnímh a éilíonn formheas ón gComhairle.

Mar aon le Parlaimint na hEorpa, is í an Chomhairle an institiúid a ghlacann reachtaíocht AE trí rialacháin agus treoracha agus ullmhaíonn sí cinntí agus moltaí neamhcheangailteacha. Maidir leis na réimsí inniúlachta atá aici, glacann sí a cinntí trí thromlach simplí, trí thromlach cáilithe nó ar bhonn aontoilíochta, ag brath ar bhunús dlí an ghnímh a éilíonn formheas ón gComhairle.

Reception of Female Refugees and Asylum Seekers in the EU - Case Study Belgium

13-05-2016

Upon request by the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) of the European Parliament, this note provides background information for the FEMM Committee mission to an asylum seeker reception centre in Jette. It presents both the EU and the Belgian legal framework concerning the reception of asylum seekers and examines how gender aspects have been taken into consideration in the context of the asylum application procedure and reception conditions in Belgium.

Upon request by the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) of the European Parliament, this note provides background information for the FEMM Committee mission to an asylum seeker reception centre in Jette. It presents both the EU and the Belgian legal framework concerning the reception of asylum seekers and examines how gender aspects have been taken into consideration in the context of the asylum application procedure and reception conditions in Belgium.

Women and Girls in Humanitarian Emergencies

09-05-2016

Upon request by the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) of the European Parliament, this note provides background information for the FEMM Committee mission to the World Humanitarian Summit which will be held in Istanbul from 23 to 24 May 2016. The note focuses on some key concerns and topics in the field of gender equality, in particular on empowering women in humanitarian action and emergencies, ensuring universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights ...

Upon request by the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) of the European Parliament, this note provides background information for the FEMM Committee mission to the World Humanitarian Summit which will be held in Istanbul from 23 to 24 May 2016. The note focuses on some key concerns and topics in the field of gender equality, in particular on empowering women in humanitarian action and emergencies, ensuring universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights, preventing gender-based violence and ensuring gender responsive humanitarian programming and policies.

Women's Empowerment and its Links to Sustainable Development

01-03-2016

Upon request by the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) of the European Parliament, this note provides background information for the FEMM Committee mission to the 60th Session of the Commission on the Status of Women which will be held at the United Nations Headquarters in New York from 14 to 24 March 2016. The note focuses on the key priority theme of the 60th Session which is "women's empowerment and its links to sustainable development".

Upon request by the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) of the European Parliament, this note provides background information for the FEMM Committee mission to the 60th Session of the Commission on the Status of Women which will be held at the United Nations Headquarters in New York from 14 to 24 March 2016. The note focuses on the key priority theme of the 60th Session which is "women's empowerment and its links to sustainable development".

Pairtnéirí

Bí ar an eolas

email update imageCóras ríomhphoist chun an fhaisnéis is deireanaí a fháil

Ceadóidh an córas rabhaidh ríomhphost duit, a chuirfidh an fhaisnéis is déanaí go díreach go dtí do sheoladh ríomhphoist, na daoine agus na himeachtaí a go léir bhaineann leis an bParlaimint a rianú. Áirítear leis seo an nuacht is déanaí ó Fheisirí, ó sheirbhísí faisnéise nó ón meitheal machnaimh.

Tá an córas inrochtana ó áit ar bith ar láithreán gréasáin na Parlaiminte. Chun liostáil agus fógraí na meithle machnaimh a fháil ní gá ach do sheoladh ríomhphoist a chur in iúl, an téama is spéis leat a roghnú, an mhinicíocht (laethúil, seachtainiúil nó míosúil) a chur in iúl agus do chlárúchán a dhearbhú trí chliceáil ar an nasc a sheoltar trí ríomhphost.

RSS imageFothaí RSS

Ná caill aon fhaisnéis nó nuashonrú ar shuíomh gréasáin Pharlaimint na hEorpa lenár bhfothaí RSS.

Cliceáil ar an nasc thíos chun d'fhotha a chumrú.