Europski parlament: odnosi s nacionalnim parlamentima

01-01-2018

Uloga nacionalnih parlamenata promijenjena je s napretkom na području europskih integracija. Razni instrumenti suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata uvedeni su u cilju uspostavljanja učinkovitog demokratskog nadzora nad europskim zakonodavstvom na svim razinama. Odredbe uvedene Ugovorom iz Lisabona predstavljaju dodatne korake k ostvarenju tog cilja.

Uloga nacionalnih parlamenata promijenjena je s napretkom na području europskih integracija. Razni instrumenti suradnje između Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenata uvedeni su u cilju uspostavljanja učinkovitog demokratskog nadzora nad europskim zakonodavstvom na svim razinama. Odredbe uvedene Ugovorom iz Lisabona predstavljaju dodatne korake k ostvarenju tog cilja.