Prvi stup ZPP-a: I. – Zajednička organizacija tržišta (ZOT) poljoprivrednih proizvoda

01-04-2018

ZOT obuhvaća tržišne mjere koje su predviđene u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Nakon niza reformi je 2007. godine 21 ZOT objedinjen u jedan jedini ZOT za sve poljoprivredne proizvode. Istodobno je ZPP zahvaljujući reformama postao sve više usmjeren na tržišta, a smanjio se i opseg intervencijskih mjera koje se danas smatraju sigurnosnim mrežama koje treba koristiti samo u slučaju krize.

ZOT obuhvaća tržišne mjere koje su predviđene u okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP). Nakon niza reformi je 2007. godine 21 ZOT objedinjen u jedan jedini ZOT za sve poljoprivredne proizvode. Istodobno je ZPP zahvaljujući reformama postao sve više usmjeren na tržišta, a smanjio se i opseg intervencijskih mjera koje se danas smatraju sigurnosnim mrežama koje treba koristiti samo u slučaju krize.