Kontrola ribarstva i provedba propisa o ribarstvu

01-01-2018

Kontrolom ribarstva i provedbom propisa o ribarstvu namjerava se osigurati pravilna primjena propisa o ribarstvu i po potrebi propisati poštovanje tih pravila. U tom pogledu nadležnosti i odgovornosti podijeljene su između država članica, Komisije i gospodarskih subjekata. Protiv država članica koje ne poštuju ta pravila mogu se pokrenuti postupci zbog kršenja propisa o ribarstvu.

Kontrolom ribarstva i provedbom propisa o ribarstvu namjerava se osigurati pravilna primjena propisa o ribarstvu i po potrebi propisati poštovanje tih pravila. U tom pogledu nadležnosti i odgovornosti podijeljene su između država članica, Komisije i gospodarskih subjekata. Protiv država članica koje ne poštuju ta pravila mogu se pokrenuti postupci zbog kršenja propisa o ribarstvu.