Zajednička prometna politika: općenito

01-02-2018

Prometna politika je već više od 30 godina jedno od područja zajedničkih politika EU-a. Usporedno s otvaranjem prometnih tržišta i stvaranjem transeuropske prometne mreže, model „održive mobilnosti” dobit će još više na važnosti odsad pa do 2020., naročito zbog toga što se u prometnom sektoru stalno povećavaju emisije stakleničkih plinova koje bi mogle ugroziti napore Europske unije u pogledu ostvarenja ciljeva u području klimatskih promjena.

Prometna politika je već više od 30 godina jedno od područja zajedničkih politika EU-a. Usporedno s otvaranjem prometnih tržišta i stvaranjem transeuropske prometne mreže, model „održive mobilnosti” dobit će još više na važnosti odsad pa do 2020., naročito zbog toga što se u prometnom sektoru stalno povećavaju emisije stakleničkih plinova koje bi mogle ugroziti napore Europske unije u pogledu ostvarenja ciljeva u području klimatskih promjena.