Obrazovanje i strukovno osposobljavanje

01-09-2017

U skladu s načelom supsidijarnosti svaka država članica Europske unije sama donosi odluke o politici obrazovanja i osposobljavanja. EU im u tome pruža podršku. No sve se države članice suočavaju s nekim zajedničkim izazovima, poput starenja stanovništva, nedostatka vještina radne snage, globalne konkurencije i predškolskog obrazovanja, zbog čega države članice moraju pronaći zajedničke odgovore, surađivati i učiti jedna od druge[1].

U skladu s načelom supsidijarnosti svaka država članica Europske unije sama donosi odluke o politici obrazovanja i osposobljavanja. EU im u tome pruža podršku. No sve se države članice suočavaju s nekim zajedničkim izazovima, poput starenja stanovništva, nedostatka vještina radne snage, globalne konkurencije i predškolskog obrazovanja, zbog čega države članice moraju pronaći zajedničke odgovore, surađivati i učiti jedna od druge[1].