Jezična politika

01-09-2017

Europska unija u okviru svojih je nastojanja za promicanje mobilnosti i međukulturnog razumijevanja učenje jezika postavila kao prioritet te u tom području financira brojne programe i projekte. S gledišta EU-a višejezičnost je važan element europske konkurentnosti. Zato je jedan od ciljeva jezične politike EU-a da svi građani Europe, osim materinskim, vladaju još dvama jezicima.

Europska unija u okviru svojih je nastojanja za promicanje mobilnosti i međukulturnog razumijevanja učenje jezika postavila kao prioritet te u tom području financira brojne programe i projekte. S gledišta EU-a višejezičnost je važan element europske konkurentnosti. Zato je jedan od ciljeva jezične politike EU-a da svi građani Europe, osim materinskim, vladaju još dvama jezicima.