Komunikacijska politika

01-04-2018

Potreba za djelotvornom komunikacijom pravno je utemeljena u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, koja svim građanima jamči pravo na obaviještenost o europskim pitanjima. Institucije EU-a izradile su nekoliko alata i vrsta usluga kako bi ostale u kontaktu s građanima i obavještavale javnost. Otkad je formalno pokrenuta 2012., europska građanska inicijativa omogućuje građanima da budu izravnije uključeni u donošenje novog zakonodavstva i europske poslove općenito.

Potreba za djelotvornom komunikacijom pravno je utemeljena u Povelji o temeljnim pravima Europske unije, koja svim građanima jamči pravo na obaviještenost o europskim pitanjima. Institucije EU-a izradile su nekoliko alata i vrsta usluga kako bi ostale u kontaktu s građanima i obavještavale javnost. Otkad je formalno pokrenuta 2012., europska građanska inicijativa omogućuje građanima da budu izravnije uključeni u donošenje novog zakonodavstva i europske poslove općenito.