Rusija

01-02-2018

Od 2014. odnosi EU-a i Rusije pod velikim su pritiskom zbog ruskog pripojenja Krima, ruske potpore pobunjeničkim skupinama u istočnoj Ukrajini, ruske politike u njezinu susjedstvu, dezinformacijskih kampanja i negativnih unutrašnjih zbivanja. Napetosti su se produbile zbog intervencije Rusije u Siriji. EU je od 2014. redovno obnavljao sankcije prema Rusiji. EU i Rusija i dalje iznimno ovise jedno o drugome te EU primjenjuje pristup selektivnog angažmana.

Od 2014. odnosi EU-a i Rusije pod velikim su pritiskom zbog ruskog pripojenja Krima, ruske potpore pobunjeničkim skupinama u istočnoj Ukrajini, ruske politike u njezinu susjedstvu, dezinformacijskih kampanja i negativnih unutrašnjih zbivanja. Napetosti su se produbile zbog intervencije Rusije u Siriji. EU je od 2014. redovno obnavljao sankcije prema Rusiji. EU i Rusija i dalje iznimno ovise jedno o drugome te EU primjenjuje pristup selektivnog angažmana.