Europska građanska inicijativa

01-02-2018

Europska građanska inicijativa (EGI) važan je instrument participativne demokracije u Europskoj uniji kojim se omogućuje da milijun građana EU-a s boravištem u barem jednoj četvrtini država članica zatraži od Europske komisije da podnese prijedlog pravnog akta radi provedbe Ugovora EU-a. Od početka primjene Uredbe (EU) br. 211/2011, kojom su utvrđeni detaljni postupci i uvjeti za europsku građansku inicijativu, četiri su inicijative uspješno predane Komisiji.

Europska građanska inicijativa (EGI) važan je instrument participativne demokracije u Europskoj uniji kojim se omogućuje da milijun građana EU-a s boravištem u barem jednoj četvrtini država članica zatraži od Europske komisije da podnese prijedlog pravnog akta radi provedbe Ugovora EU-a. Od početka primjene Uredbe (EU) br. 211/2011, kojom su utvrđeni detaljni postupci i uvjeti za europsku građansku inicijativu, četiri su inicijative uspješno predane Komisiji.