Pravo na podnošenje predstavki

01-10-2017

Nakon stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta, svaki građanin EU-a ima pravo Europskom parlamentu podnijeti predstavku u obliku žalbe ili zahtjeva u vezi s pitanjima koja pripadaju području djelovanja Europske unije. Predstavke pregledava Odbor za predstavke Europskog parlamenta, koji donosi odluku o njihovoj dopuštenosti i zadužen je za njihovu obradu.

Nakon stupanja na snagu Ugovora iz Maastrichta, svaki građanin EU-a ima pravo Europskom parlamentu podnijeti predstavku u obliku žalbe ili zahtjeva u vezi s pitanjima koja pripadaju području djelovanja Europske unije. Predstavke pregledava Odbor za predstavke Europskog parlamenta, koji donosi odluku o njihovoj dopuštenosti i zadužen je za njihovu obradu.