Područje slobode, sigurnosti i pravde: opća načela

01-03-2018

U Ugovoru iz Lisabona velika se važnost pridaje stvaranju područja slobode, sigurnosti i pravde. Njime je uvedeno nekoliko važnih novosti: učinkovitiji i demokratičniji postupak odlučivanja kao odgovor na ukidanje starog ustroja utemeljenog na stupovima, veće ovlasti Suda EU-a i nova uloga nacionalnih parlamenata. Temeljna prava ojačana su Poveljom o temeljnim pravima koja je sad za EU pravno obvezujuća.

U Ugovoru iz Lisabona velika se važnost pridaje stvaranju područja slobode, sigurnosti i pravde. Njime je uvedeno nekoliko važnih novosti: učinkovitiji i demokratičniji postupak odlučivanja kao odgovor na ukidanje starog ustroja utemeljenog na stupovima, veće ovlasti Suda EU-a i nova uloga nacionalnih parlamenata. Temeljna prava ojačana su Poveljom o temeljnim pravima koja je sad za EU pravno obvezujuća.