Biološka raznolikost, korištenje zemljišta i šumarstvo

01-02-2018

Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju iz 1992. označila je važan korak naprijed u očuvanju biološke raznolikosti i zaštiti prirode zahvaljujući usvajanju Konvencije o biološkoj raznolikosti. Europska unija odigrala je važnu međunarodnu ulogu u traženju rješenja za gubitak biološke raznolikosti, klimatske promjene i uništavanje tropskih prašuma. EU se 2011. posvetio zaustavljanju gubitka biološke raznolikosti i degradacije usluga ekosustava u Uniji do 2020. Preostaje ostvariti druge ciljeve koji su utvrđeni Direktivom o staništima ili Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES). Očekuje se da će globalni Pariški sporazum o klimatskim promjenama postignut u prosincu 2015. u svrhu ublažavanja posljedica klimatskih promjena i naknadno zakonodavstvo EU-a o njegovoj provedbi pridonijeti očuvanju biološke raznolikosti i šuma tijekom idućih desetljeća. Od 1992. program LIFE predstavlja najvažniji financijski instrument za zaštitu biološke raznolikosti i šuma u EU-u.

Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju iz 1992. označila je važan korak naprijed u očuvanju biološke raznolikosti i zaštiti prirode zahvaljujući usvajanju Konvencije o biološkoj raznolikosti. Europska unija odigrala je važnu međunarodnu ulogu u traženju rješenja za gubitak biološke raznolikosti, klimatske promjene i uništavanje tropskih prašuma. EU se 2011. posvetio zaustavljanju gubitka biološke raznolikosti i degradacije usluga ekosustava u Uniji do 2020. Preostaje ostvariti druge ciljeve koji su utvrđeni Direktivom o staništima ili Konvencijom o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (CITES). Očekuje se da će globalni Pariški sporazum o klimatskim promjenama postignut u prosincu 2015. u svrhu ublažavanja posljedica klimatskih promjena i naknadno zakonodavstvo EU-a o njegovoj provedbi pridonijeti očuvanju biološke raznolikosti i šuma tijekom idućih desetljeća. Od 1992. program LIFE predstavlja najvažniji financijski instrument za zaštitu biološke raznolikosti i šuma u EU-u.