Opća porezna politika

01-02-2018

Pravo na oporezivanje u rukama je država članica, dok Europska unija u tom pogledu ima tek ograničene ovlasti. Budući da je porezna politika EU-a usmjerena prema ostvarivanju neometanog funkcioniranja jedinstvenog tržišta, usklađivanje neizravnog oporezivanja riješeno je prije usklađivanja izravnog oporezivanja. Borba protiv štetne utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza nedavno je postala prioritet politike. Države članice moraju jednoglasno usvajati porezne mjere. Europski parlament ima pravo savjetovati se o poreznim pitanjima, osim u slučaju proračunskih pitanja, u kojima djeluje kao suzakonodavac.

Pravo na oporezivanje u rukama je država članica, dok Europska unija u tom pogledu ima tek ograničene ovlasti. Budući da je porezna politika EU-a usmjerena prema ostvarivanju neometanog funkcioniranja jedinstvenog tržišta, usklađivanje neizravnog oporezivanja riješeno je prije usklađivanja izravnog oporezivanja. Borba protiv štetne utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza nedavno je postala prioritet politike. Države članice moraju jednoglasno usvajati porezne mjere. Europski parlament ima pravo savjetovati se o poreznim pitanjima, osim u slučaju proračunskih pitanja, u kojima djeluje kao suzakonodavac.