Najudaljenije regije

01-11-2017

Posebnim mjerama potiče se razvoj izuzetno udaljenih regija Europske unije, poznatijih pod nazivom „najudaljenije regije”. To su: Guadeloupe, Francuska Gijana, Réunion, Martinique, Mayotte i Saint-Martin (Francuska), Azori i Madeira (Portugal) te Kanarski otoci (Španjolska). Svrha je te potpore ublažiti ograničenja uzrokovana velikom zemljopisnom udaljenošću tih regija.

Posebnim mjerama potiče se razvoj izuzetno udaljenih regija Europske unije, poznatijih pod nazivom „najudaljenije regije”. To su: Guadeloupe, Francuska Gijana, Réunion, Martinique, Mayotte i Saint-Martin (Francuska), Azori i Madeira (Portugal) te Kanarski otoci (Španjolska). Svrha je te potpore ublažiti ograničenja uzrokovana velikom zemljopisnom udaljenošću tih regija.