Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS)

01-11-2017

Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) uspostavljene su za lakšu prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju država članica ili njihovih regionalnih i lokalnih vlasti. One tim partnerima omogućavaju provedbu zajedničkih projekata, razmjenu stručnog znanja i bolju koordinaciju prostornog planiranja.

Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) uspostavljene su za lakšu prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju država članica ili njihovih regionalnih i lokalnih vlasti. One tim partnerima omogućavaju provedbu zajedničkih projekata, razmjenu stručnog znanja i bolju koordinaciju prostornog planiranja.