Krug pregovora iz Dohe i poljoprivreda

01-04-2018

Krug pregovora iz Dohe posljednji je u nizu pregovora Svjetske trgovinske organizacije. Započeo je 2001. i obilježio početak novih pregovora u području poljoprivrede: članice WTO-a obvezale su se da će omogućiti znatna poboljšanja pristupa tržištu i postupno ukinuti sve oblike izvoznih subvencija u okviru domaće potpore s učinkom iskrivljavanja trgovinske razmjene te da će voditi računa o tome da se zemljama u razvoju treba omogućiti posebno i drugačije postupanje.

Krug pregovora iz Dohe posljednji je u nizu pregovora Svjetske trgovinske organizacije. Započeo je 2001. i obilježio početak novih pregovora u području poljoprivrede: članice WTO-a obvezale su se da će omogućiti znatna poboljšanja pristupa tržištu i postupno ukinuti sve oblike izvoznih subvencija u okviru domaće potpore s učinkom iskrivljavanja trgovinske razmjene te da će voditi računa o tome da se zemljama u razvoju treba omogućiti posebno i drugačije postupanje.