Vanjska politika: ciljevi, instrumenti i postignuća

01-01-2018

Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP) Europske unije uspostavljena je 1993. i otad je osnažena Ugovorima koji su uslijedili. Danas Parlament nadzire tu politiku i doprinosi njezinu razvoju, osobito pružanjem potpore Europskoj službi za vanjsko djelovanje (ESVD), posebnim predstavnicima EU-a (PPEU-i) i delegacijama EU-a u inozemstvu. Proračunske ovlasti Parlamenta služe oblikovanju razmjera i raspona ZVSP-a, kao i financijskih instrumenata EU-a kojima se održavaju aktivnosti EU-a u inozemstvu.

Zajednička vanjska i sigurnosna politika (ZVSP) Europske unije uspostavljena je 1993. i otad je osnažena Ugovorima koji su uslijedili. Danas Parlament nadzire tu politiku i doprinosi njezinu razvoju, osobito pružanjem potpore Europskoj službi za vanjsko djelovanje (ESVD), posebnim predstavnicima EU-a (PPEU-i) i delegacijama EU-a u inozemstvu. Proračunske ovlasti Parlamenta služe oblikovanju razmjera i raspona ZVSP-a, kao i financijskih instrumenata EU-a kojima se održavaju aktivnosti EU-a u inozemstvu.