Europska politika susjedstva

01-01-2018

Europska politika susjedstva obuhvaća Alžir, Armeniju, Azerbajdžan, Bjelarus, Egipat, Gruziju, Izrael, Jordan, Libanon, Libiju, Moldovu, Maroko, Palestinu, Siriju, Tunis i Ukrajinu. Cilj joj je jačanje prosperiteta, stabilnosti i sigurnosti za sve. Zasniva se na demokraciji, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava te čini bilateralnu politiku između EU-a i svake od partnerskih zemalja s regionalnim inicijativama za suradnju: Istočnim partnerstvom i Unijom za Mediteran[1].

Europska politika susjedstva obuhvaća Alžir, Armeniju, Azerbajdžan, Bjelarus, Egipat, Gruziju, Izrael, Jordan, Libanon, Libiju, Moldovu, Maroko, Palestinu, Siriju, Tunis i Ukrajinu. Cilj joj je jačanje prosperiteta, stabilnosti i sigurnosti za sve. Zasniva se na demokraciji, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava te čini bilateralnu politiku između EU-a i svake od partnerskih zemalja s regionalnim inicijativama za suradnju: Istočnim partnerstvom i Unijom za Mediteran[1].