Južni partneri

01-02-2018

Europska politika susjedstva obuhvaća Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libiju, Maroko, Palestinu, Siriju i Tunis. Sastoji se od bilateralnih politika između EU-a i 10 pojedinačnih partnerskih zemalja, a dopunjuje ju okvir regionalne suradnje – Unija za Mediteran. Kao odgovor na ustanke u južnom susjedstvu EU je 2011. pojačao svoju potporu demokratskim promjenama u okviru europske politike susjedstva, a osim toga je 2015. preispitao europsku politiku susjedstva.

Europska politika susjedstva obuhvaća Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Libiju, Maroko, Palestinu, Siriju i Tunis. Sastoji se od bilateralnih politika između EU-a i 10 pojedinačnih partnerskih zemalja, a dopunjuje ju okvir regionalne suradnje – Unija za Mediteran. Kao odgovor na ustanke u južnom susjedstvu EU je 2011. pojačao svoju potporu demokratskim promjenama u okviru europske politike susjedstva, a osim toga je 2015. preispitao europsku politiku susjedstva.