Policijska suradnja

01-01-2018

Policijska suradnja u Europskoj uniji odvija se preko Europskog policijskog ureda (Europol) kao središnjeg stupa šire strukture europske unutarnje sigurnosti. Modaliteti suradnje i implementacije politika još uvijek su u fazi razvoja, a osnovna joj je zadaća borbu protiv kriminala i prijetnji na razini EU-a učiniti uspješnijom, a da se pritom - što je naročito važno za Europski parlament - poštuju temeljna prava i norme o zaštiti podataka.

Policijska suradnja u Europskoj uniji odvija se preko Europskog policijskog ureda (Europol) kao središnjeg stupa šire strukture europske unutarnje sigurnosti. Modaliteti suradnje i implementacije politika još uvijek su u fazi razvoja, a osnovna joj je zadaća borbu protiv kriminala i prijetnji na razini EU-a učiniti uspješnijom, a da se pritom - što je naročito važno za Europski parlament - poštuju temeljna prava i norme o zaštiti podataka.