Pravo trgovačkih društava

01-02-2018

Europsko pravo trgovačkih društava djelomično je kodificirano Direktivom (EU) 2017/1132 u pogledu određenih aspekata, a u državama članicama i dalje su na snazi različiti zakoni o trgovačkim društvima koji se s vremena na vrijeme izmjenjuju kako bi se uskladili s direktivama i uredbama EU-a. Kontinuiranim naporima da se uvede suvremen i učinkovit okvir za pravo trgovačkih društava i korporativno upravljanje za europska poduzeća, ulagače i zaposlenike želi se poboljšati poslovno okruženje u EU-u.

Europsko pravo trgovačkih društava djelomično je kodificirano Direktivom (EU) 2017/1132 u pogledu određenih aspekata, a u državama članicama i dalje su na snazi različiti zakoni o trgovačkim društvima koji se s vremena na vrijeme izmjenjuju kako bi se uskladili s direktivama i uredbama EU-a. Kontinuiranim naporima da se uvede suvremen i učinkovit okvir za pravo trgovačkih društava i korporativno upravljanje za europska poduzeća, ulagače i zaposlenike želi se poboljšati poslovno okruženje u EU-u.