Ugovori o javnoj nabavi

01-11-2017

Tijela javne vlasti sklapaju ugovore kako bi osigurala izvođenje radova i pružanje usluga. Ti ugovori, čija vrijednost, kada je riječ o obujmu trgovanja, iznosi 2 448 milijardi EUR, ukazuju na to da je europska javna nabava velik pokretač gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta i inovacija. Parlament i Vijeće su 2014. donijeli zakonodavni paket o javnoj nabavi zahvaljujući kojemu se BDP Unije na godišnjoj razini povećao za 2,88 milijardi EUR. Nadalje, direktive EU-a o javnoj nabavi dovele su do povećanja ukupnih vrijednosti ugovora s 200 milijardi EUR na otprilike 525 milijardi EUR.

Tijela javne vlasti sklapaju ugovore kako bi osigurala izvođenje radova i pružanje usluga. Ti ugovori, čija vrijednost, kada je riječ o obujmu trgovanja, iznosi 2 448 milijardi EUR, ukazuju na to da je europska javna nabava velik pokretač gospodarskog rasta, stvaranja radnih mjesta i inovacija. Parlament i Vijeće su 2014. donijeli zakonodavni paket o javnoj nabavi zahvaljujući kojemu se BDP Unije na godišnjoj razini povećao za 2,88 milijardi EUR. Nadalje, direktive EU-a o javnoj nabavi dovele su do povećanja ukupnih vrijednosti ugovora s 200 milijardi EUR na otprilike 525 milijardi EUR.