Kako se regionalna i kohezijska politika mogu suočiti s demografskim izazovima?

16-09-2013

Ova studija daje pregled regionalnih demografskih struktura i trendova u EU-u s naglaskom na njihov mogući učinak na socijalno-gospodarsku i teritorijalnu koheziju te ulogu kohezijske politike u rješavanju demografskih promjena. Detaljno se analizira na koji način i u kojoj mjeri su se Europska kohezijska politika 2007. – 2013. i strukturni fondovi suočili s demografskim promjenama na regionalnoj razini kako bi se došlo do korisnih pokazatelja koji mogu poboljšati učinak mjera kohezijske politike u budućem programskom razdoblju (2014. – 2020.). Studija sadrži literaturu i pregled podataka o demografskim i prostornim trendovima u regijama EU-a te napretku u provedbi glavne politike; pregled programskih dokumenata kohezijske politike 2007. – 2013.; dubinsku terensku analizu deset regionalnih studija slučajeva i dobrih praksi, usporedni prikaz glavnih otkrića radi donošenja zaključaka i preporuka za politiku za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Ova studija daje pregled regionalnih demografskih struktura i trendova u EU-u s naglaskom na njihov mogući učinak na socijalno-gospodarsku i teritorijalnu koheziju te ulogu kohezijske politike u rješavanju demografskih promjena. Detaljno se analizira na koji način i u kojoj mjeri su se Europska kohezijska politika 2007. – 2013. i strukturni fondovi suočili s demografskim promjenama na regionalnoj razini kako bi se došlo do korisnih pokazatelja koji mogu poboljšati učinak mjera kohezijske politike u budućem programskom razdoblju (2014. – 2020.). Studija sadrži literaturu i pregled podataka o demografskim i prostornim trendovima u regijama EU-a te napretku u provedbi glavne politike; pregled programskih dokumenata kohezijske politike 2007. – 2013.; dubinsku terensku analizu deset regionalnih studija slučajeva i dobrih praksi, usporedni prikaz glavnih otkrića radi donošenja zaključaka i preporuka za politiku za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Vanjski autor

Project Direction: Manuela Samek Lodovici (IRS) , Operative Coordinator: Monica Patrizio (IRS) , IRS, Institute for Social research (Milan): Manuela Samek Lodovici, Claudio Calvaresi, Davide Barbieri, Sandra Naaf (Thuringia-Germany ), Monica Patrizio, Flavia Pesce (Thuringia-Germany and Basilicata-Italy), Cristina Vasilescu (Centru-Romania), Giulia Rossi (Basilicata-Italy), Gabriele Solazzi, Maria Letizia Tanturri , CSIL, Centre for Industrial Studies (Milan): Silvia Vignetti, Gelsomina Catalano (Lincolnshire-United Kingdom), Julie Pellegrin, Davide Sartori (Castilla La Mancha-Spain), Emanuela Sirtori (Province de Liège, Walloon-Belgium, Malta). PPMI, Public Policy and Management Institute (Vilnius): Brozaitis Haroldas, Krystyna Iglicka (Loer Silesian-Poland), Lisa Hörnström (Östra Mellansverige-Sweden), Repeckaitė Dovilė Žvalionytė (Lithuania)