Razvoj i promjene proračuna EU-a u posljednjih 10 godina

15-02-2017

Proračun EU-a znatno se promijenio otkad je prije više od deset godina stupio na snagu dokument o financijskim perspektivama za razdoblje 2007. - 2013. Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) dogovoren u Lisabonu stupio je na snagu 2009. godine. Time su se znatno izmijenile ovlasti institucija Europske unije. Izbijanje globalne financijske krize 2008. nakon koje je uslijedila kriza u europodručju dovelo je do pritisaka za mjerama štednje u državama članicama, što je opteretilo i sam proračun EU-a. U ovom se izvješću ukratko opisuju ti događaji.

Proračun EU-a znatno se promijenio otkad je prije više od deset godina stupio na snagu dokument o financijskim perspektivama za razdoblje 2007. - 2013. Ugovor o funkcioniranju Europske unije (UFEU) dogovoren u Lisabonu stupio je na snagu 2009. godine. Time su se znatno izmijenile ovlasti institucija Europske unije. Izbijanje globalne financijske krize 2008. nakon koje je uslijedila kriza u europodručju dovelo je do pritisaka za mjerama štednje u državama članicama, što je opteretilo i sam proračun EU-a. U ovom se izvješću ukratko opisuju ti događaji.