Poboljšanje koncepta „Pomorskih autocesta”

15-12-2014

Ova studija nudi pregled programa Pomorskih autocesta od njegova začetka. Na temelju provedenog istraživanja utvrđene su tri glavne prepreke, a to su: 1.) dionici nisu dovoljno upoznati s programom 2.) nema kontinuiteta nakon što je prestalo financiranje projekta 3.) suradnja među dionicima nije uvijek optimalna. Ta tri faktora, zajedno s ostalim preprekama, uzrokovala su slabiji učinak programa od očekivanoga. Zbog toga su sastavljene preporuke i mogući scenariji za poboljšanje koncepta Pomorskih autocesta.

Ova studija nudi pregled programa Pomorskih autocesta od njegova začetka. Na temelju provedenog istraživanja utvrđene su tri glavne prepreke, a to su: 1.) dionici nisu dovoljno upoznati s programom 2.) nema kontinuiteta nakon što je prestalo financiranje projekta 3.) suradnja među dionicima nije uvijek optimalna. Ta tri faktora, zajedno s ostalim preprekama, uzrokovala su slabiji učinak programa od očekivanoga. Zbog toga su sastavljene preporuke i mogući scenariji za poboljšanje koncepta Pomorskih autocesta.