Nova uloga makroregija u europskoj teritorijalnoj suradnji

15-01-2015

Ova studija predstavlja kritičku analizu buduće uloge makroregija u provedbi europske teritorijalne suradnje. Na temelju pregleda literature i studija slučaja u ovoj se studiji analizira moguća korist od razvoja makroregionalnih strategija kao i najučestaliji rizici i poteškoće povezani s njihovom provedbom. Studija sadrži i preporuke za oblikovanje stajališta Europskog parlamenta o tome kako na učinkovit način podupirati uspostavu i provedbu novih makroregionalnih strategija.

Ova studija predstavlja kritičku analizu buduće uloge makroregija u provedbi europske teritorijalne suradnje. Na temelju pregleda literature i studija slučaja u ovoj se studiji analizira moguća korist od razvoja makroregionalnih strategija kao i najučestaliji rizici i poteškoće povezani s njihovom provedbom. Studija sadrži i preporuke za oblikovanje stajališta Europskog parlamenta o tome kako na učinkovit način podupirati uspostavu i provedbu novih makroregionalnih strategija.

Vanjski autor

Bernd Schuh, Max Kintisch, Erich Dallhammer and Arta Preku (ÖIR) ; Erik Gløersen, Maria Toptsidou and Kai Böhme (Spatial Foresight) ; Alessandro Valenza, Pietro Celotti, Nicola Brignani and Berardino Cristino (t33) ; Dominic Stead, Will Zonneveld and Bas Waterhout (Delft University of Technology)