5

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Ključna riječ
Datum

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Drugi stup ZPP-a: politika ruralnog razvoja

01-04-2018

Kao drugi stup zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) politika ruralnog razvoja EU-a osmišljena je radi potpore ruralnim područjima Unije te se njome rješava niz gospodarskih, okolišnih i socijalnih problema 21. stoljeća. Veći stupanj fleksibilnosti (u usporedbi s prvim stupom) omogućuje regionalnim, nacionalnim i lokalnim vlastima da oblikuju svoje pojedinačne sedmogodišnje programe ruralnog razvoja na temelju europskog „programa mjera”. Suprotno prvom stupu, koji u potpunosti financira EU, programi ...

Kao drugi stup zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) politika ruralnog razvoja EU-a osmišljena je radi potpore ruralnim područjima Unije te se njome rješava niz gospodarskih, okolišnih i socijalnih problema 21. stoljeća. Veći stupanj fleksibilnosti (u usporedbi s prvim stupom) omogućuje regionalnim, nacionalnim i lokalnim vlastima da oblikuju svoje pojedinačne sedmogodišnje programe ruralnog razvoja na temelju europskog „programa mjera”. Suprotno prvom stupu, koji u potpunosti financira EU, programi u okviru drugog stupa sufinanciraju se iz fondova EU-a te regionalnih ili nacionalnih fondova.

Sporazum Svjetske trgovinske organizacije o poljoprivredi

01-04-2018

Domaći sustavi potpore u poljoprivredi uređeni su Sporazumom o poljoprivredi koji je stupio na snagu 1995., a o njemu se pregovaralo tijekom Urugvajskog kruga pregovora (1986. – 1994.). Dugoročni je cilj Sporazuma o poljoprivredi uspostaviti pravedan i tržišno orijentiran poljoprivredni trgovinski sustav i započeti postupak reforme pregovorima o obvezama u vezi s potporom i zaštitom te uvođenjem čvršćih i operativno učinkovitijih pravila i discipline. Poljoprivredni je sektor stoga poseban jer se ...

Domaći sustavi potpore u poljoprivredi uređeni su Sporazumom o poljoprivredi koji je stupio na snagu 1995., a o njemu se pregovaralo tijekom Urugvajskog kruga pregovora (1986. – 1994.). Dugoročni je cilj Sporazuma o poljoprivredi uspostaviti pravedan i tržišno orijentiran poljoprivredni trgovinski sustav i započeti postupak reforme pregovorima o obvezama u vezi s potporom i zaštitom te uvođenjem čvršćih i operativno učinkovitijih pravila i discipline. Poljoprivredni je sektor stoga poseban jer se uređuje vlastitim Sporazumom, čije odredbe imaju veću važnost.

Krug pregovora iz Dohe i poljoprivreda

01-04-2018

Krug pregovora iz Dohe posljednji je u nizu pregovora Svjetske trgovinske organizacije. Započeo je 2001. i obilježio početak novih pregovora u području poljoprivrede: članice WTO-a obvezale su se da će omogućiti znatna poboljšanja pristupa tržištu i postupno ukinuti sve oblike izvoznih subvencija u okviru domaće potpore s učinkom iskrivljavanja trgovinske razmjene te da će voditi računa o tome da se zemljama u razvoju treba omogućiti posebno i drugačije postupanje.

Krug pregovora iz Dohe posljednji je u nizu pregovora Svjetske trgovinske organizacije. Započeo je 2001. i obilježio početak novih pregovora u području poljoprivrede: članice WTO-a obvezale su se da će omogućiti znatna poboljšanja pristupa tržištu i postupno ukinuti sve oblike izvoznih subvencija u okviru domaće potpore s učinkom iskrivljavanja trgovinske razmjene te da će voditi računa o tome da se zemljama u razvoju treba omogućiti posebno i drugačije postupanje.

Europska unija i šume

01-04-2018

U Ugovorima se šume posebno ne spominju, Europska unija nema zajedničku šumarsku politiku. Šumarska politika stoga je i dalje prvenstveno u nacionalnoj nadležnosti, ali brojne mjere na europskoj razini utječu na šume EU-a i trećih zemalja.

U Ugovorima se šume posebno ne spominju, Europska unija nema zajedničku šumarsku politiku. Šumarska politika stoga je i dalje prvenstveno u nacionalnoj nadležnosti, ali brojne mjere na europskoj razini utječu na šume EU-a i trećih zemalja.

Buduća događanja

20-11-2019
Europe's Future: Where next for EU institutional Reform?
Drugo događanje -
EPRS

Partneri

Ostanite povezani

email update imageSustav primanja novosti elektroničkom poštom

Zahvaljujući sustavu slanja obavijesti e-poštom koji izravno šalje najnovije informacije na vašu adresu elektroničke pošte možete pratiti novosti o svim osobama i događajima u vezi s Parlamentom. To uključuje novosti u vezi sa zastupnicima, usluge informiranja ili rubriku Think Tank.

Sustav je dostupan na bilo kojoj stranici internetskog portala Parlamenta. Kako biste se predbilježili i počeli dobivati obavijesti iz rubrike Think Tank, dovoljno je upisati svoju adresu e-pošte, odabrati temu koja vas zanima, naznačiti učestalost kojom ih želite dobivati (svakodnevno, tjedno ili mjesečno) i potvrditi registraciju pritiskom na poveznicu koju ćete dobiti na adresu e-pošte.

RSS imageIzvori vijesti

Ne propustite informacije ili novosti s internetskog portala Europskog parlamenta zahvaljujući RSS prijenosu.

Odaberite dolje naznačenu poveznicu kako biste konfigurirali RSS prijenos.