20

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Autor
Ključna riječ
Datum

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Odbor regija

01-04-2018

Odbor regija sastoji se od 350 članova koji predstavljaju regionalna i lokalna tijela 28 država članica Europske unije. Izdaje mišljenja u slučajevima kada je prema Ugovorima savjetovanje obavezno ili neobavezno i, po potrebi, na vlastitu inicijativu. Njegovi članovi nisu vezani nikakvim obvezujućim napucima. Neovisni su u obavljanju svojih dužnosti, što je u općem interesu Unije.

Odbor regija sastoji se od 350 članova koji predstavljaju regionalna i lokalna tijela 28 država članica Europske unije. Izdaje mišljenja u slučajevima kada je prema Ugovorima savjetovanje obavezno ili neobavezno i, po potrebi, na vlastitu inicijativu. Njegovi članovi nisu vezani nikakvim obvezujućim napucima. Neovisni su u obavljanju svojih dužnosti, što je u općem interesu Unije.

Upravljanje vanjskim granicama

01-04-2018

Politika upravljanja granicama EU-a doživjela je znatne promjene zbog nezabilježenog priljeva izbjeglica i nezakonitih migranata, a posebno od sredine 2015. kad je razotkriven niz nedostataka u politikama EU-a o vanjskim granicama i migracijama. Izazovi povezani s povećanjem mješovitih migracijskih tokova u EU i porastom zabrinutosti oko sigurnosti potaknuli su novo razdoblje aktivnosti u području zaštite vanjskih granica EU-a, što ujedno utječe i na njegove unutarnje granice.

Politika upravljanja granicama EU-a doživjela je znatne promjene zbog nezabilježenog priljeva izbjeglica i nezakonitih migranata, a posebno od sredine 2015. kad je razotkriven niz nedostataka u politikama EU-a o vanjskim granicama i migracijama. Izazovi povezani s povećanjem mješovitih migracijskih tokova u EU i porastom zabrinutosti oko sigurnosti potaknuli su novo razdoblje aktivnosti u području zaštite vanjskih granica EU-a, što ujedno utječe i na njegove unutarnje granice.

Izvori i područje primjene prava Europske unije

01-03-2018

Europska unija ima pravnu osobnost te kao takva ima vlastiti pravni poredak koji je odvojen od međunarodnog prava. Nadalje pravo EU-a ima izravan ili neizravan učinak na zakone država članica te postaje dio pravnog sustava svake države članice. Europska unija sama je po sebi izvor prava. Pravni poredak obično se dijeli na primarno zakonodavstvo (ugovore i opća pravna načela), sekundarno zakonodavstvo (koje se temelji na ugovorima) i dodatno zakonodavstvo.

Europska unija ima pravnu osobnost te kao takva ima vlastiti pravni poredak koji je odvojen od međunarodnog prava. Nadalje pravo EU-a ima izravan ili neizravan učinak na zakone država članica te postaje dio pravnog sustava svake države članice. Europska unija sama je po sebi izvor prava. Pravni poredak obično se dijeli na primarno zakonodavstvo (ugovore i opća pravna načela), sekundarno zakonodavstvo (koje se temelji na ugovorima) i dodatno zakonodavstvo.

Europski parlament: povijesni pregled

01-03-2018

Europski parlament potječe iz Zajedničke skupštine Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ), koja je postala zajednička skupština svih triju nadnacionalnih europskih zajednica koje su u to vrijeme postojale. Ta je skupština poslije dobila naziv „Europski parlament”. S vremenom je ta institucija, u koju se od 1979. izravno biraju zastupnici, doživjela korjenite promjene: od skupštine čiji se članovi imenuju postala je izabrano predstavničko tijelo Europske unije s priznatom mogućnošću iniciranja ...

Europski parlament potječe iz Zajedničke skupštine Europske zajednice za ugljen i čelik (EZUČ), koja je postala zajednička skupština svih triju nadnacionalnih europskih zajednica koje su u to vrijeme postojale. Ta je skupština poslije dobila naziv „Europski parlament”. S vremenom je ta institucija, u koju se od 1979. izravno biraju zastupnici, doživjela korjenite promjene: od skupštine čiji se članovi imenuju postala je izabrano predstavničko tijelo Europske unije s priznatom mogućnošću iniciranja političkih programa.

Sud Europske unije

01-03-2018

Sud Europske unije jedna je od sedam institucija EU-a. Sačinjavaju ga dva suda: Sud Europske unije i Opći sud, a nadležan je za jurisdikciju Europske unije. Ta dva suda brinu se za pravilno tumačenje i primjenu primarnog i sekundarnog zakonodavstva Europske unije na njezinu teritoriju. Provjeravaju zakonitost akata institucija Unije i odlučuju o tome ispunjavaju li države članice svoje obveze iz primarnog i sekundarnog zakonodavstva. Sud Europske unije također tumači pravo Unije na zahtjev nacionalnih ...

Sud Europske unije jedna je od sedam institucija EU-a. Sačinjavaju ga dva suda: Sud Europske unije i Opći sud, a nadležan je za jurisdikciju Europske unije. Ta dva suda brinu se za pravilno tumačenje i primjenu primarnog i sekundarnog zakonodavstva Europske unije na njezinu teritoriju. Provjeravaju zakonitost akata institucija Unije i odlučuju o tome ispunjavaju li države članice svoje obveze iz primarnog i sekundarnog zakonodavstva. Sud Europske unije također tumači pravo Unije na zahtjev nacionalnih sudaca.

Nadležnosti Suda Europske unije

01-03-2018

U ovom informativnom članku opisuju se nadležnosti Suda Europske unije koji se sastoji od dva suda, Suda i Općeg suda, i nudi razne pravne lijekove, kao što je navedeno u članku 19. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), člancima od 251. do 281. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), članku 136. Euratoma i Protokolu br. 3 priloženom Ugovorima o Statutu Suda Europske unije.

U ovom informativnom članku opisuju se nadležnosti Suda Europske unije koji se sastoji od dva suda, Suda i Općeg suda, i nudi razne pravne lijekove, kao što je navedeno u članku 19. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), člancima od 251. do 281. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), članku 136. Euratoma i Protokolu br. 3 priloženom Ugovorima o Statutu Suda Europske unije.

Građani Unije i njihova prava

01-03-2018

Prava pojedinaca i građanstvo Unije ozakonjeni su Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i člankom 9. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te predstavljaju ključne faktore u stvaranju europskog identiteta. U slučaju teškog kršenja temeljnih vrijednosti Unije države članice podliježu sankcijama.

Prava pojedinaca i građanstvo Unije ozakonjeni su Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, Ugovorom o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i člankom 9. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) te predstavljaju ključne faktore u stvaranju europskog identiteta. U slučaju teškog kršenja temeljnih vrijednosti Unije države članice podliježu sankcijama.

Pravosudna suradnja u građanskim stvarima

01-03-2018

Slobodno prekogranično kretanje robe, usluga, kapitala i ljudi u stalnom je porastu. U građanskim stvarima koje imaju prekogranične posljedice Europska unija razvija pravosudnu suradnju i na taj način povezuje različite pravne sustave. Njezini su glavni ciljevi pravna sigurnost te olakšan i učinkovit pristup pravosuđu, što podrazumijeva određivanje sudske nadležnosti, jasno naznačeno mjerodavno pravo, kao i postupke brzog i učinkovitog priznavanja i provedbe.

Slobodno prekogranično kretanje robe, usluga, kapitala i ljudi u stalnom je porastu. U građanskim stvarima koje imaju prekogranične posljedice Europska unija razvija pravosudnu suradnju i na taj način povezuje različite pravne sustave. Njezini su glavni ciljevi pravna sigurnost te olakšan i učinkovit pristup pravosuđu, što podrazumijeva određivanje sudske nadležnosti, jasno naznačeno mjerodavno pravo, kao i postupke brzog i učinkovitog priznavanja i provedbe.

Buduća događanja

Partneri

Ostanite povezani

email update imageSustav primanja novosti elektroničkom poštom

Zahvaljujući sustavu slanja obavijesti e-poštom koji izravno šalje najnovije informacije na vašu adresu elektroničke pošte možete pratiti novosti o svim osobama i događajima u vezi s Parlamentom. To uključuje novosti u vezi sa zastupnicima, usluge informiranja ili rubriku Think Tank.

Sustav je dostupan na bilo kojoj stranici internetskog portala Parlamenta. Kako biste se predbilježili i počeli dobivati obavijesti iz rubrike Think Tank, dovoljno je upisati svoju adresu e-pošte, odabrati temu koja vas zanima, naznačiti učestalost kojom ih želite dobivati (svakodnevno, tjedno ili mjesečno) i potvrditi registraciju pritiskom na poveznicu koju ćete dobiti na adresu e-pošte.

RSS imageIzvori vijesti

Ne propustite informacije ili novosti s internetskog portala Europskog parlamenta zahvaljujući RSS prijenosu.

Odaberite dolje naznačenu poveznicu kako biste konfigurirali RSS prijenos.