15

rezultat(a)

Riječ(i)
Vrsta publikacije
Područje politike
Ključna riječ
Datum

Prava putnika

01-02-2018

Cilj je zajedničkih pravila zajamčiti barem minimalnu pomoć putnicima u svim vrstama prijevoza u slučaju znatnog kašnjenja ili otkazivanja te posebice zaštititi osjetljivije skupine putnika. Tim su pravilima također utvrđeni mehanizmi za odštete. Međutim, za željeznički i cestovni prijevoz još su uvijek moguća brojna izuzeća, a sudski postupci kojima se osporava primjena pravila i dalje su česti.

Cilj je zajedničkih pravila zajamčiti barem minimalnu pomoć putnicima u svim vrstama prijevoza u slučaju znatnog kašnjenja ili otkazivanja te posebice zaštititi osjetljivije skupine putnika. Tim su pravilima također utvrđeni mehanizmi za odštete. Međutim, za željeznički i cestovni prijevoz još su uvijek moguća brojna izuzeća, a sudski postupci kojima se osporava primjena pravila i dalje su česti.

Zajednička prometna politika: općenito

01-02-2018

Prometna politika je već više od 30 godina jedno od područja zajedničkih politika EU-a. Usporedno s otvaranjem prometnih tržišta i stvaranjem transeuropske prometne mreže, model „održive mobilnosti” dobit će još više na važnosti odsad pa do 2020., naročito zbog toga što se u prometnom sektoru stalno povećavaju emisije stakleničkih plinova koje bi mogle ugroziti napore Europske unije u pogledu ostvarenja ciljeva u području klimatskih promjena.

Prometna politika je već više od 30 godina jedno od područja zajedničkih politika EU-a. Usporedno s otvaranjem prometnih tržišta i stvaranjem transeuropske prometne mreže, model „održive mobilnosti” dobit će još više na važnosti odsad pa do 2020., naročito zbog toga što se u prometnom sektoru stalno povećavaju emisije stakleničkih plinova koje bi mogle ugroziti napore Europske unije u pogledu ostvarenja ciljeva u području klimatskih promjena.

Cestovni promet: međunarodni prijevoz i kabotaža

01-02-2018

Nakon usvajanja više europskih zakonodavnih akata međunarodni cestovni prijevoz i kabotaža tereta i putnika postupno su liberalizirani.

Nakon usvajanja više europskih zakonodavnih akata međunarodni cestovni prijevoz i kabotaža tereta i putnika postupno su liberalizirani.

Cestovni promet: usklađivanje zakonskih odredbi

01-02-2018

Stvaranje jedinstvenog europskog tržišta za cestovni promet nije moguće bez usklađivanja relevantnih zakonskih odredbi koje su na snazi u državama članicama. Europska unija usvojila je fiskalne, tehničke, administrativne i socijalne mjere.

Stvaranje jedinstvenog europskog tržišta za cestovni promet nije moguće bez usklađivanja relevantnih zakonskih odredbi koje su na snazi u državama članicama. Europska unija usvojila je fiskalne, tehničke, administrativne i socijalne mjere.

Odredbe o cestovnom prometu i sigurnosti

01-02-2018

Europska unija će u razdoblju od 2010. do 2020. nastojati ostvariti zadani cilj i uspostaviti siguran europski cestovni prostor. Nadležnost u tom području pretežno je nacionalna, a mjere EU-a usmjerene su na stanje vozila, prijevoz opasne robe i sigurnost cestovne infrastrukture.

Europska unija će u razdoblju od 2010. do 2020. nastojati ostvariti zadani cilj i uspostaviti siguran europski cestovni prostor. Nadležnost u tom području pretežno je nacionalna, a mjere EU-a usmjerene su na stanje vozila, prijevoz opasne robe i sigurnost cestovne infrastrukture.

Željeznički prijevoz

01-02-2018

Cilj europske politike željezničkog prijevoza uspostava je jedinstvenog Europskog željezničkog prostora. U razdoblju od deset godina nakon otvaranja željezničkog sektora za tržišno natjecanje 2001. donesena su tri paketa mjera i jedna preinaka. Četvrti paket, čija je svrha dovršetak jedinstvenog Europskog željezničkog prostora, usvojen je u travnju 2016. (tehnički stup) i prosincu 2016. (tržišni stup).

Cilj europske politike željezničkog prijevoza uspostava je jedinstvenog Europskog željezničkog prostora. U razdoblju od deset godina nakon otvaranja željezničkog sektora za tržišno natjecanje 2001. donesena su tri paketa mjera i jedna preinaka. Četvrti paket, čija je svrha dovršetak jedinstvenog Europskog željezničkog prostora, usvojen je u travnju 2016. (tehnički stup) i prosincu 2016. (tržišni stup).

Zračni promet: tržišna pravila

01-02-2018

Uspostavom jedinstvenog zrakoplovnog tržišta krajem 90-ih godina dvadesetog stoljeća zrakoplovni se sektor promijenio iz temelja, a tijekom proteklih dvadeset godina zračni promet u Europi doživio je snažan rast.

Uspostavom jedinstvenog zrakoplovnog tržišta krajem 90-ih godina dvadesetog stoljeća zrakoplovni se sektor promijenio iz temelja, a tijekom proteklih dvadeset godina zračni promet u Europi doživio je snažan rast.

Zračni promet: sigurnost civilnog zračnog prometa

01-02-2018

Sigurnost zračnog prometa (treba je razlikovati od zrakoplovne sigurnosti[1]) postoji kako bi se spriječile zlonamjerne radnje usmjerene na zrakoplove, njihove putnike i članove posade. Nakon strašnih napada iz 2001. EU je donio niz sigurnosnih pravila za zaštitu civilnog zračnog prometa. Ta se pravila redovno ažuriraju kako bi se u obzir uzeli novi rizici. Države članice zadržavaju pravo na primjenu strožih mjera.

Sigurnost zračnog prometa (treba je razlikovati od zrakoplovne sigurnosti[1]) postoji kako bi se spriječile zlonamjerne radnje usmjerene na zrakoplove, njihove putnike i članove posade. Nakon strašnih napada iz 2001. EU je donio niz sigurnosnih pravila za zaštitu civilnog zračnog prometa. Ta se pravila redovno ažuriraju kako bi se u obzir uzeli novi rizici. Države članice zadržavaju pravo na primjenu strožih mjera.

Zračni prijevoz: Jedinstveno europsko nebo

01-02-2018

Inicijativa jedinstvenog europskog neba ima za cilj povećati učinkovitost upravljanja zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi kroz smanjenje rascjepkanosti europskog zračnog prostora. Ta tekuća inicijativa po svojoj je prirodi paneuropska i otvorena susjednim zemljama.

Inicijativa jedinstvenog europskog neba ima za cilj povećati učinkovitost upravljanja zračnim prometom i uslugama u zračnoj plovidbi kroz smanjenje rascjepkanosti europskog zračnog prostora. Ta tekuća inicijativa po svojoj je prirodi paneuropska i otvorena susjednim zemljama.

Zrakoplovna sigurnost

01-02-2018

Zajedničkim se pravilima, koja su s vremenom proširena na cjelokupni sektor zračnog prometa, jamči ujednačena i visoka razina sigurnosti[1] na unutarnjem tržištu zračnog prometa.

Zajedničkim se pravilima, koja su s vremenom proširena na cjelokupni sektor zračnog prometa, jamči ujednačena i visoka razina sigurnosti[1] na unutarnjem tržištu zračnog prometa.

Partneri

Ostanite povezani

email update imageSustav primanja novosti elektroničkom poštom

Zahvaljujući sustavu slanja obavijesti e-poštom koji izravno šalje najnovije informacije na vašu adresu elektroničke pošte možete pratiti novosti o svim osobama i događajima u vezi s Parlamentom. To uključuje novosti u vezi sa zastupnicima, usluge informiranja ili rubriku Think Tank.

Sustav je dostupan na bilo kojoj stranici internetskog portala Parlamenta. Kako biste se predbilježili i počeli dobivati obavijesti iz rubrike Think Tank, dovoljno je upisati svoju adresu e-pošte, odabrati temu koja vas zanima, naznačiti učestalost kojom ih želite dobivati (svakodnevno, tjedno ili mjesečno) i potvrditi registraciju pritiskom na poveznicu koju ćete dobiti na adresu e-pošte.

RSS imageIzvori vijesti

Ne propustite informacije ili novosti s internetskog portala Europskog parlamenta zahvaljujući RSS prijenosu.

Odaberite dolje naznačenu poveznicu kako biste konfigurirali RSS prijenos.