Oktatás és szakképzés

01-09-2017

A szubszidiaritás elvével összhangban az oktatási és szakképzési politikákról az Európai Unió (EU) egyes tagállamai döntenek. Így az EU-ra támogató szerep hárul. Egyes kihívások azonban valamennyi tagállamot egyformán érintenek – például az idősödő társadalmak, a munkavállalók körében jelentkező készséghiány, a globális verseny és a kisgyermekkori nevelés –, ezért közös válaszokra, valamint az országok közötti együttműködésre és az egymástól való kölcsönös tanulásra van szükség[1].

A szubszidiaritás elvével összhangban az oktatási és szakképzési politikákról az Európai Unió (EU) egyes tagállamai döntenek. Így az EU-ra támogató szerep hárul. Egyes kihívások azonban valamennyi tagállamot egyformán érintenek – például az idősödő társadalmak, a munkavállalók körében jelentkező készséghiány, a globális verseny és a kisgyermekkori nevelés –, ezért közös válaszokra, valamint az országok közötti együttműködésre és az egymástól való kölcsönös tanulásra van szükség[1].