Versenypolitika

01-02-2018

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101–109. cikke tartalmazza a belső piaci versenyre vonatkozó szabályokat. Ez alapján tilos a vállalkozások közötti versenykorlátozó megállapodás. Az erőfölényben lévő vállalkozások nem élhetnek vissza erőfölényükkel, és nem korlátozhatják a tagállamok közötti kereskedelmet. Az Európai Bizottság ellenőrzi a közösségi léptékű összefonódásokat és felvásárlásokat, és adott esetben megtilthatja őket. Tilos, néhány esetben azonban engedélyezhető olyan állami támogatás nyújtása egyes vállalkozások javára vagy egyes áruk tekintetében, amely a verseny torzulását eredményezné. A versenyszabályok a közvállalkozásokra, a közszolgáltatásokra és az általános érdekű szolgáltatásokra is érvényesek. Amennyiben veszélybe kerülne e különleges szolgáltatások célkitűzéseinek megvalósítása, a versenyszabályokat hatályon kívül lehet helyezni.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 101–109. cikke tartalmazza a belső piaci versenyre vonatkozó szabályokat. Ez alapján tilos a vállalkozások közötti versenykorlátozó megállapodás. Az erőfölényben lévő vállalkozások nem élhetnek vissza erőfölényükkel, és nem korlátozhatják a tagállamok közötti kereskedelmet. Az Európai Bizottság ellenőrzi a közösségi léptékű összefonódásokat és felvásárlásokat, és adott esetben megtilthatja őket. Tilos, néhány esetben azonban engedélyezhető olyan állami támogatás nyújtása egyes vállalkozások javára vagy egyes áruk tekintetében, amely a verseny torzulását eredményezné. A versenyszabályok a közvállalkozásokra, a közszolgáltatásokra és az általános érdekű szolgáltatásokra is érvényesek. Amennyiben veszélybe kerülne e különleges szolgáltatások célkitűzéseinek megvalósítása, a versenyszabályokat hatályon kívül lehet helyezni.