ThinkTank logo Az új uniós jogszabályok megalkotását segítő dokumentumok
Közzététel időpontja 12-09-2018

Általános adópolitika

01-02-2018

Az adóztatás hatásköre a tagállamok kezében van, az EU e téren csak korlátozott illetékességgel bír. Az uniós adópolitika célja az egységes piac zökkenőmentes működése, ezért a közvetett adózás összehangolását már a közvetlen adózás előtt megkezdték. A káros adókijátszás és adókikerülés elleni küzdelem a közelmúltban vált politikai prioritássá. Az adóügyi intézkedéseket a tagállamoknak egyhangúlag kell elfogadniuk. Az Európai Parlamentnek jogában áll, hogy adóügyi kérdésekben konzultáljanak vele, ...

Az adóztatás hatásköre a tagállamok kezében van, az EU e téren csak korlátozott illetékességgel bír. Az uniós adópolitika célja az egységes piac zökkenőmentes működése, ezért a közvetett adózás összehangolását már a közvetlen adózás előtt megkezdték. A káros adókijátszás és adókikerülés elleni küzdelem a közelmúltban vált politikai prioritássá. Az adóügyi intézkedéseket a tagállamoknak egyhangúlag kell elfogadniuk. Az Európai Parlamentnek jogában áll, hogy adóügyi kérdésekben konzultáljanak vele, kivéve a költségvetésen alapuló kérdéseket, amelyek tekintetében társjogalkotó.

Közzététel időpontja 10-09-2018

Az Európai Parlament: szervezeti felépítés és működés

01-02-2018

Az Európai Parlament szervezeti felépítése és működése tekintetében eljárási szabályzata az irányadó. A Parlament tevékenységét a politikai testületek, a bizottságok, a küldöttségek és a képviselőcsoportok irányítják.

Az Európai Parlament szervezeti felépítése és működése tekintetében eljárási szabályzata az irányadó. A Parlament tevékenységét a politikai testületek, a bizottságok, a küldöttségek és a képviselőcsoportok irányítják.

Az Európai Parlament: választási eljárások

01-02-2018

Az Európai Parlament választási eljárásait egyrészt a valamennyi tagállamra érvényes közös szabályokat meghatározó európai jogszabályok, másrészt államonként változó külön nemzeti rendelkezések szabályozzák. A közös szabályok meghatározzák az arányos képviselet elvét, valamint az európai uniós képviselői mandátummal kapcsolatos egyes összeférhetetlenségeket. Számos egyéb fontos kérdést – például hogy pontosan milyen választási rendszert alkalmaznak, valamint a választókörzetek számát – a nemzeti ...

Az Európai Parlament választási eljárásait egyrészt a valamennyi tagállamra érvényes közös szabályokat meghatározó európai jogszabályok, másrészt államonként változó külön nemzeti rendelkezések szabályozzák. A közös szabályok meghatározzák az arányos képviselet elvét, valamint az európai uniós képviselői mandátummal kapcsolatos egyes összeférhetetlenségeket. Számos egyéb fontos kérdést – például hogy pontosan milyen választási rendszert alkalmaznak, valamint a választókörzetek számát – a nemzeti jog szabályoz.

Délkelet-Ázsia

01-01-2018

Az Unió egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait a dél-ázsiai országokkal és támogatja a regionális integrációt a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) keretében. Az Unió jelentős gazdasági szereplő Délkelet-Ázsiában és fontos adományozó a fejlesztés és a segélyezés terén, támogatja az intézményfejlesztést, a demokráciát, a jó kormányzást és az emberi jogokat. 2017 augusztusa óta az EU jelentős mértékű humanitárius segítséget nyújt mintegy 655 000 rohindzsa menekült számára.

Az Unió egyre szorosabbra fűzi kapcsolatait a dél-ázsiai országokkal és támogatja a regionális integrációt a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) keretében. Az Unió jelentős gazdasági szereplő Délkelet-Ázsiában és fontos adományozó a fejlesztés és a segélyezés terén, támogatja az intézményfejlesztést, a demokráciát, a jó kormányzást és az emberi jogokat. 2017 augusztusa óta az EU jelentős mértékű humanitárius segítséget nyújt mintegy 655 000 rohindzsa menekült számára.

Biológiai sokféleség, földhasználat és erdőgazdálkodás

01-02-2018

Az ENSZ 1992. évi környezetvédelmi és fejlesztési konferenciája a biológiai sokféleségről szóló egyezmény elfogadásának köszönhetően komoly előrelépést jelentett a biológiai sokféleség megőrzése és a természet védelme terén. Az EU már eddig is fontos nemzetközi szerepet vállalt olyan problémák megoldásainak felkutatásában, mint a biológiai sokféleség csökkenése, az éghajlatváltozás és a trópusi esőerdők pusztítása. Az EU 2011-ben elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ig megállítja a biológiai sokféleség ...

Az ENSZ 1992. évi környezetvédelmi és fejlesztési konferenciája a biológiai sokféleségről szóló egyezmény elfogadásának köszönhetően komoly előrelépést jelentett a biológiai sokféleség megőrzése és a természet védelme terén. Az EU már eddig is fontos nemzetközi szerepet vállalt olyan problémák megoldásainak felkutatásában, mint a biológiai sokféleség csökkenése, az éghajlatváltozás és a trópusi esőerdők pusztítása. Az EU 2011-ben elkötelezte magát amellett, hogy 2020-ig megállítja a biológiai sokféleség csökkenését és az ökoszisztéma-szolgáltatások leépülését az EU-ban. Az élőhelyvédelmi irányelvben vagy a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményben (CITES-egyezmény) kitűzött egyéb célokat még nem sikerült elérni. Az éghajlatváltozás hatásainak enyhítése céljából 2015 decemberében tartott párizsi COP21-konferencián elfogadott, az éghajlatváltozásról szóló globális Párizsi Megállapodás és a megállapodás végrehajtását célzó, ezt követően hozott uniós jogszabályok várhatóan kedvező hatást fognak gyakorolni az elkövetkező évtizedekben a biológiai sokféleség megőrzésére. 1992 óta a LIFE program a biológiai sokféleség és az erdők védelmének legfontosabb pénzügyi eszköze az Európai Unióban.

Bankunió

01-01-2018

A bankuniót a pénzügyi válságra reagálva hozták létre és jelenleg két eleme van, az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) és az egységes szanálási mechanizmus (SRM). Az egységes felügyeleti mechanizmus az euróövezet legnagyobb és legfontosabb bankjait ellenőrzi közvetlenül európai szinten, míg az egységes szanálási mechanizmus célja a csődbe jutó bankok rendezett körülmények között, az adófizetők és a reálgazdaság számára minimális költségekkel történő szanálása. Egy harmadik elem, az „Európai betétbiztosítási ...

A bankuniót a pénzügyi válságra reagálva hozták létre és jelenleg két eleme van, az egységes felügyeleti mechanizmus (SSM) és az egységes szanálási mechanizmus (SRM). Az egységes felügyeleti mechanizmus az euróövezet legnagyobb és legfontosabb bankjait ellenőrzi közvetlenül európai szinten, míg az egységes szanálási mechanizmus célja a csődbe jutó bankok rendezett körülmények között, az adófizetők és a reálgazdaság számára minimális költségekkel történő szanálása. Egy harmadik elem, az „Európai betétbiztosítási rendszer” (EDIS) jelenleg vita tárgyát képezi.

A munkavállalók kiküldetése

01-05-2018

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezéseiben foglaltak szerint a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága garantálják a vállalkozások és a szakemberek Unión belüli szabad mozgását. A mobilitás és a verseny tisztességességének biztosítása érdekében azonban külön uniós jogszabályok szabályozzák a kiküldött munkavállalók jogait.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés rendelkezéseiben foglaltak szerint a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága garantálják a vállalkozások és a szakemberek Unión belüli szabad mozgását. A mobilitás és a verseny tisztességességének biztosítása érdekében azonban külön uniós jogszabályok szabályozzák a kiküldött munkavállalók jogait.

Közzététel időpontja 31-07-2018

Európai Parlament: a nemzeti parlamentekkel fenntartott kapcsolatok

01-01-2018

Az európai integráció előrehaladása következtében a nemzeti parlamentek szerepe megváltozott. Az európai jogalkotás valamennyi szinten történő hatékony demokratikus ellenőrzésének megteremtése érdekében különböző eszközöket hoztak létre az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés elősegítésére. Ezt a tendenciát a Lisszaboni Szerződés által bevezetett rendelkezések is megerősítették.

Az európai integráció előrehaladása következtében a nemzeti parlamentek szerepe megváltozott. Az európai jogalkotás valamennyi szinten történő hatékony demokratikus ellenőrzésének megteremtése érdekében különböző eszközöket hoztak létre az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti együttműködés elősegítésére. Ezt a tendenciát a Lisszaboni Szerződés által bevezetett rendelkezések is megerősítették.

A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem

01-04-2018

A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott támogatás révén az Európai Unió az európai társadalom befogadó jellegét és kohézióját szándékozik erősíteni, és lehetővé kívánja tenni minden polgár számára a rendelkezésre álló lehetőségekhez és erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférést.

A szegénység, a társadalmi kirekesztés és a megkülönböztetés elleni küzdelem terén a tagállamoknak nyújtott támogatás révén az Európai Unió az európai társadalom befogadó jellegét és kohézióját szándékozik erősíteni, és lehetővé kívánja tenni minden polgár számára a rendelkezésre álló lehetőségekhez és erőforrásokhoz való egyenlő hozzáférést.

Közzététel időpontja 26-07-2018

Foglalkoztatáspolitika

01-01-2018

Az Európa 2020 stratégia legfontosabb célkitűzései közé tartozik a munkahelyek számának és minőségének javítása. Az európai foglalkoztatási stratégia nyomon követési folyamata és kapcsolódó finanszírozási eszközei révén elősegíti a „puha koordinációt”. Annak ellenére, hogy a foglalkoztatás- és szociálpolitika tekintetében a nemzeti kormányoké az elsődleges felelősség, az európai jogszabályok is lényegesek egyes területeken.

Az Európa 2020 stratégia legfontosabb célkitűzései közé tartozik a munkahelyek számának és minőségének javítása. Az európai foglalkoztatási stratégia nyomon követési folyamata és kapcsolódó finanszírozási eszközei révén elősegíti a „puha koordinációt”. Annak ellenére, hogy a foglalkoztatás- és szociálpolitika tekintetében a nemzeti kormányoké az elsődleges felelősség, az európai jogszabályok is lényegesek egyes területeken.

Következő események

24-09-2018
Brexit and industry and space policy
Műhelymunka -
ITRE
24-09-2018
Third meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) on Europol
Egyéb esemény -
LIBE
25-09-2018
The impact of automation: Identifying jobs at risk
Egyéb esemény -
EPRS

Infografikák

Kövessen minket!

email update imageE-mailen küldött friss hírek

Az elektronikus előrejelző rendszer, amely közvetlenül az ön elektronikus címére küldi a legfrissebb információkat, lehetővé teszi, hogy figyelemmel kísérjen a Parlamenttel kapcsolatban álló minden személyt és eseményt, többek között a képviselőkre vonatkozó legfrissebb híreket, az információs szolgáltatásokat vagy a Think Tanket.

A rendszer mindenütt hozzáférhető a Parlament weboldalán keresztül. Ahhoz, hogy bejelentkezzen és megkapja a Think Tank értesítéseit, elég, ha megadja elektronikus címét, kiválasztja a témát, amely érdekli, megadja a gyakoriságot (naponta, hetente vagy havonta), valamint rákattintva az e-mailban küldött hivatkozásra, megerősíti jelentkezését.

RSS imageRSS-hírfolyamok

Az RSS csatorna segítségével ne maradjon le a Parlament weboldalán közölt semmilyen információról vagy a frissítésekről.

Csatornája beállításához kattintson az alábbi hivatkozásra.

widget imageRSS widgets

Ahhoz, hogy oldalaiba beillessze azt a vezérlőelemet (widget), amely a Think Tanken keresztül hozzáférhető kiadványokat kezeli, kattintson az alábbi gombra.

RSS widget létrehozása

A Think Tank kiadványai

A Think Tank honlapján lévő valamennyi dokumentum tartalmáért kizárólag a szerzők felelősek, és az azokban kifejtett nézetek nem feltétlenül tükrözik az Európai Parlament hivatalos álláspontját. A honlap az EP képviselői és személyzete számára működik parlamenti munkájuk segítése érdekében.

A Think Tank a közösségi oldalakon...