Europos Vadovų Taryba

01-10-2017

Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai, deramai skatina Europos Sąjungos vystymąsi ir rengia bendrąsias politikos gaires. Komisijos pirmininkas taip pat yra balsavimo teisės neturintis Europos Vadovų Tarybos narys. Europos Vadovų Tarybos posėdžių pradžioje pasisako Europos Parlamento pirmininkas. Lisabonos sutartyje buvo nustatyta ilgalaikio pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai tvarka ir Europos Vadovų Taryba tapo Sąjungos institucija.

Europos Vadovų Taryba, kurią sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai, deramai skatina Europos Sąjungos vystymąsi ir rengia bendrąsias politikos gaires. Komisijos pirmininkas taip pat yra balsavimo teisės neturintis Europos Vadovų Tarybos narys. Europos Vadovų Tarybos posėdžių pradžioje pasisako Europos Parlamento pirmininkas. Lisabonos sutartyje buvo nustatyta ilgalaikio pirmininkavimo Europos Vadovų Tarybai tvarka ir Europos Vadovų Taryba tapo Sąjungos institucija.