Europos Komisija

01-10-2017

Komisija yra ES institucija, kuriai priklauso išskirtinė teisėkūros iniciatyvos teisė ir svarbios vykdomosios galios tokiose srityse, kaip konkurencija ir išorės prekyba. Ji yra Europos Sąjungos pagrindinė vykdomoji institucija ir ją sudaro Komisijos narių kolegija, kurioje kiekvienai valstybei narei atstovauja po vieną Komisijos narį. Komisija prižiūri, kaip valstybės narės taiko Sąjungos teisę ir laikosi Sutarčių; ji taip pat vadovauja komitetams, atsakingiems už ES teisės įgyvendinimą. Buvusi komitologijos sistema buvo pakeista naujomis teisinėmis priemonėmis – įgyvendinimo ir deleguotaisiais aktais.

Komisija yra ES institucija, kuriai priklauso išskirtinė teisėkūros iniciatyvos teisė ir svarbios vykdomosios galios tokiose srityse, kaip konkurencija ir išorės prekyba. Ji yra Europos Sąjungos pagrindinė vykdomoji institucija ir ją sudaro Komisijos narių kolegija, kurioje kiekvienai valstybei narei atstovauja po vieną Komisijos narį. Komisija prižiūri, kaip valstybės narės taiko Sąjungos teisę ir laikosi Sutarčių; ji taip pat vadovauja komitetams, atsakingiems už ES teisės įgyvendinimą. Buvusi komitologijos sistema buvo pakeista naujomis teisinėmis priemonėmis – įgyvendinimo ir deleguotaisiais aktais.