Keleivių teisės

01-02-2018

Bendromis taisyklėmis siekiama užtikrinti būtiniausią pagalbą visų rūšių transporto keleiviams tuo atveju, jeigu išvykimas atidedamas ilgam laikui arba atšaukiamas, ir ypač apsaugoti labiausiai pažeidžiamus keleivius. Jomis taip pat nustatomi kompensavimo mechanizmai. Tačiau geležinkelių ar kelių transporto srityje galima taikyti daug nukrypti leidžiančių nuostatų, ir ginčai vis dar dažnai teikiami spręsti teismams.

Bendromis taisyklėmis siekiama užtikrinti būtiniausią pagalbą visų rūšių transporto keleiviams tuo atveju, jeigu išvykimas atidedamas ilgam laikui arba atšaukiamas, ir ypač apsaugoti labiausiai pažeidžiamus keleivius. Jomis taip pat nustatomi kompensavimo mechanizmai. Tačiau geležinkelių ar kelių transporto srityje galima taikyti daug nukrypti leidžiančių nuostatų, ir ginčai vis dar dažnai teikiami spręsti teismams.