Europos teritorinis bendradarbiavimas

01-11-2017

Europos teritorinis bendradarbiavimas yra sanglaudos politikos priemonė, kuria siekiama spręsti tarpvalstybines problemas ir bendrai plėtoti įvairių teritorijų galimybes. Bendradarbiavimo veiksmai remiami iš Europos regioninės plėtros fondo atsižvelgiant į tris pagrindinius aspektus: tarpvalstybinį bendradarbiavimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir tarpregioninį bendradarbiavimą.

Europos teritorinis bendradarbiavimas yra sanglaudos politikos priemonė, kuria siekiama spręsti tarpvalstybines problemas ir bendrai plėtoti įvairių teritorijų galimybes. Bendradarbiavimo veiksmai remiami iš Europos regioninės plėtros fondo atsižvelgiant į tris pagrindinius aspektus: tarpvalstybinį bendradarbiavimą, tarptautinį bendradarbiavimą ir tarpregioninį bendradarbiavimą.