Bendras teritorinių statistinių vienetų klasifikatorius (NUTS)

01-11-2017

Europos Sąjunga statistikos tikslais yra nustačiusi bendrą teritorinių vienetų klasifikatorių, vadinamą NUTS, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos suderintiems regioniniams statistiniams duomenims rinkti, tvarkyti ir skelbti ES. Ši hierarchinė sistema taip pat naudojama atliekant regionų būklės socialinę ir ekonominę analizę ir numatant vykdytinus ES sanglaudos politikos veiksmus.

Europos Sąjunga statistikos tikslais yra nustačiusi bendrą teritorinių vienetų klasifikatorių, vadinamą NUTS, kad būtų sudarytos geresnės sąlygos suderintiems regioniniams statistiniams duomenims rinkti, tvarkyti ir skelbti ES. Ši hierarchinė sistema taip pat naudojama atliekant regionų būklės socialinę ir ekonominę analizę ir numatant vykdytinus ES sanglaudos politikos veiksmus.