Žvejybos išteklių išsaugojimas

01-01-2018

Norint išsaugoti žuvų išteklius, reikia užtikrinti aplinkos požiūriu tausų šių išteklių naudojimą ir ilgalaikį sektoriaus gyvybingumą. Norėdama pasiekti šį tikslą, Europos Sąjunga priėmė teisės aktus, kuriais reglamentuojama prieiga prie ES vandenų, išteklių paskirstymas ir naudojimas, bendras leidžiamas sužvejoti kiekis, žvejybos pastangų apribojimai ir kitos techninės priemonės.

Norint išsaugoti žuvų išteklius, reikia užtikrinti aplinkos požiūriu tausų šių išteklių naudojimą ir ilgalaikį sektoriaus gyvybingumą. Norėdama pasiekti šį tikslą, Europos Sąjunga priėmė teisės aktus, kuriais reglamentuojama prieiga prie ES vandenų, išteklių paskirstymas ir naudojimas, bendras leidžiamas sužvejoti kiekis, žvejybos pastangų apribojimai ir kitos techninės priemonės.